V Mléčné dráze mohou číhat až čtyři nepřátelské civilizace

5/5 - (1 vote)

Ačkoliv je stále pravděpodobnější, že Zemi zničí asteroid, než aby ji napadla mimozemská civilizace, nová studie tvrdí, že v Mléčné dráze se mohou vyskytovat až 4 nepřátelské světy.

Dnes už víme, že v Mléčná dráha je domovem milionů potenciálně obyvatelných planet, přičemž čtyři z nich mohou být domovem nepřátelských mimozemských civilizací, které by mohly napadnout Zemi. Naznačují to výsledky nového výzkumu, který byl zveřejněn v předtištěné databázi arXiv.

Dokument klade poměrně zvláštní otázku: Jaká je pravděpodobnost, že by se lidé jednoho dne mohli spojit s nepřátelskou mimozemskou civilizací, která je schopna napadnout naši planetu? Na tuto otázku se snažil odpovědět jediný autor studie Alberto Caballero, doktorand zabývající se řešením konfliktů na Španělské univerzitě. Začal tím, že se ohlédl zpět do historie lidstva, až poté vzhlédl ke hvězdám.

„Studie se pokouší poskytnout odhad postupu nepřátelských mimozemských civilizací prostřednictvím extrapolace pravděpodobnosti, že bychom jako lidská civilizace zaútočili nebo napadli obydlenou exoplanetu,“ píše Caballero ve své studii.

(Caballero není astrofyzik, ale publikoval studii o nechvalně známém signálu Wow! – potenciální známce mimozemského života – v recenzovaném International Journal of Astrobiology .

Aby dosáhl výsledku, spočítal nejprve Caballero počet zemí, které v letech 1915 až 2022 napadly jiné země. Zjistil, že celkem 51 ze 195 národů světa zahájilo během tohoto období nějaký druh invaze. Spojené státy byly na vrcholu seznamu, celkem 14 invazí za celou dobu. Poté zvážil pravděpodobnost zahájení invaze každé země na základě procentuálního podílu této země na globálních vojenských výdajích. Opět USA na prvním místě s 38% celosvětových vojenských výdajů.

Odtud Caballero sečetl individuální pravděpodobnost invaze každé země a poté součet vydělil celkovým počtem zemí na Zemi, což skončilo tím, co popisuje jako „současnou lidskou pravděpodobnost invaze mimozemské civilizace.“

Podle představeného modelu je pravděpodobnost, že lidé napadnou jinou obydlenou planetu 0,028%.  Jak ale sám autor popisuje, jedná se o pravděpodobnost týkající se současného stavu naší civilizace s tím, že lidé dnes nejsou schopni mezihvězdného cestování. Pokud se však udrží současná rychlost technologického pokroku, pak by mezihvězdné cestování nebylo možné dalších 259 let, vypočítal Caballero pomocí Kardašovy stupnice, systému, který kategorizuje, jak vyspělá je civilizace na základě jejího energetického výdaje.

Za předpokladu, že frekvence lidských invazí bude během této doby nadále klesat stejným tempem, jakým klesaly za posledních 50 let, pak má lidská rasa pravděpodobnost 0,0014% že zahájí invazi na jinou planetu, až se za 259 let potenciálně staneme mezihvězdnou civilizací neboli civilizací typu 1.

V tuto chvíli to může znít jako velmi malá pravděpodobnost. A je tomu tak, dokud nezačnete násobit miliony potenciálně obyvatelných planet v Mléčné dráze. Pro svůj konečný výpočet se Caballero obrátil na článek z roku 2012 publikovaný v časopise Mathematical SETI, ve kterém výzkumníci předpověděli, že až 15 785 mimozemských civilizací by teoreticky mohlo sdílet galaxii s lidmi.

Caballero dospěl k závěru, že méně než jedna z civilizací typu 1 – přesněji 0,22 – by byla nepřátelská vůči lidem, kteří navazují kontakt. Nicméně počet zlomyslných sousedů se zvyšuje na 4,42, pokud jde o civilizace, které stejně jako moderní lidé ještě nejsou schopné mezihvězdného cestování, řekl Caballero Vice News .

Ačkoli Caballerova studie představuje zajímavý myšlenkový experiment, autor připouští, že jeho model má omezení. Pravděpodobnost invaze je založena na velmi úzkém výseku lidské historie a vytváří mnoho předpokladů o budoucím vývoji našeho druhu. Model také předpokládá, že mimozemská inteligence bude mít složení mozku, hodnoty a smysly pro empatii podobné těm lidským, což prostě nemusí být ten případ, řekl Caballero.

Sdílet: