Civilizace pátého stupně: mimozemská civilizace skutečných bohů?

5/5 - (1 vote)

Kardašovova škála je stupnice, kterou navrhl v 60. letech 20. století sovětský a ruský astronom Nikolaj Semjonovič Kardašov. Pomocí stupnice můžeme měřit stupeň technologické vyspělostí dané civilizace. Celkem má pět škál, rozdělených do tří typů v závislosti na spotřebě energie. Naše civilizace, tedy lidská, se právě blíží k úrovni 1. Na jaké úrovni by tedy byly mimozemské civilizace? Dokážeme si to vůbec představit?

Kardašovova stupnice

První stupeň označuje civilizaci, která dokáže využít energii dostupnou na své planetě. Druhý stupeň pak civilizaci, která dokáže zachytit veškerou energii vyzařovanou svou domovskou hvězdou. Třetí stupeň patří civilizaci, která může ovládat veškerou energii své domovské galaxie.

Upřímně řečeno, už třetí stupeň je pro většinu z nás naprosto nepředstavitelný. Jsou ale tací, kteří věří v existenci civilizací mnohem vyspělejších, než je civilizace třetího stupně. Nebyli by to ale už skuteční bohové?

Typ čtyři a pět

Rozdíl mezi stupněm čtyři a pět není příliš jasný, oba jsou daleko za hranicemi našeho chápání. Možný způsob jak je odlišit, je založen na jejich vztahu k multivesmíru.

Multivesmír je myšlenka, že existuje mnoho různých vesmírů, z nichž každý má své vlastní fyzikální zákony, historii a formy života. Některé z těchto vesmírů mohou být podobné našemu vlastnímu, zatímco jiné mohou být zcela odlišné.

Civilizace škály čtyři mohla vstoupit do multivesmíru a prozkoumat jej, ale ne změnit. Mohly by cestovat do jiných vesmírů, pozorovat je, komunikovat s nimi a učit se od nich. Mohly také komunikovat a spolupracovat s jinými civilizacemi typu čtyři v multivesmíru.

Civilizace stupně pět by mohla být schopna nejen zpřístupnit a prozkoumat multivesmír, ale také jej změnit. Mohly by libovolně vytvářet, ničit a upravovat vesmíry. Mohly by také překonat multivesmír a existovat na vyšší úrovni reality. Jejich síla a znalosti nemusí mít žádné hranice.

Civilizace pátého stupně: Bohové legend?

Rozdíl mezi civilizacemi typu čtyři a typu pět je podobný jako rozdíl mezi turistou a tvůrcem . Turista může navštívit různá místa, ale neměnit je. Tvůrce může vytvářet nová místa nebo měnit ta stávající. Oba jsou úžasní, ale jeden je silnější než druhý.

Civilizace typu pět by byla tak vyspělá, že by pro nás byla k nerozeznání od magie. Měli byste přístup k energii, hmotě, informacím a nekonečným dimenzím. Byla by schopna vytvářet, ničit a upravovat vesmíry se stejnou lehkostí, s jakou my například malujeme.

Taková civilizace by mohla být stará přinejmenším miliardy let, s historií tak bohatou, že by se ta naše ve srovnání s ní zdála jako krátká milisekunda a nudná.

Pro „primitivní“ civilizace (jako civilizace typu 2) to mohou být bohové z jejich legend. Jejich stroje mohou vypadat jako bakterie, viry, samotné fyzikální zákony a zároveň mohou postavit hyper mega struktury velké jako celé vesmíry, ve kterých mohou žít, transformovat svou energii a vytvářet vesmíry.

Ve svém běžném každodenním životě mohou být ochotni vytvářet přírodní prostředí, jiní mohou rádi žít v hyper-high-tech strukturách. Skrze transhumanismus by zcela dokončili život a původně organické a technologické části by již mohly být nerozeznatelné, protože tento technologický vývoj zcela zdokonalili. Nám „otravným“ lidem typu 0,7 se jejich technologie může zdát jako přírodní síla, dokážou manipulovat s rychlostí, jakou se celý vesmír rozpíná, jak vzniká.

Je bůh civilizací typu pět plus?

Rozdíl mezi Bohem a civilizací typu 5 zůstává nedefinovaný, protože Bohu chybí jasná definice. To představuje výzvu pro náboženství, protože neočekávané zjevení Boha by nám nedovolilo rozeznat, zda se setkáváme s mimozemskými bytostmi kvůli neschopnosti náboženství přesně vyjádřit povahu svých božstev.

Při našem současném stavu vědeckého a technologického rozvoje se lidé mohou spoléhat pouze na svou představivost, aby spekulovali o hypotetické civilizaci typu pět. Taková civilizace je daleko za našimi možnostmi.

Taková civilizace je daleko za hranicí našeho chápání, podobně jako by se naše vyspělá technologicky vyspělá západní společnost 21. století mohla jevit kromaňonskému člověku z doby kamenné, magicky přenesenému do naší současnosti, zvláště tomu, kdo na rozdíl od strážců Severního Sentinelu, neměl žádné předchozí znalosti o naší civilizaci.

Nikdo na Zemi nebo možná v tomto vesmíru (pokud je to záměrně) nemůže dát odpověď na skutečnost, že Bůh je mimozemský nebo více než mimozemský. Ale je pravděpodobné, že nějaká vyšší forma pokročilých druhů existuje mimo naši představivost.

Sdílet: