Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů uživatelů internetových stránek

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci Vašeho užívání našich internetových stránek. Zejména o rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů. Moře Zpráv, zpracovává Vámi zadané informace, pouze za účelem registrace, a možného kontaktování v případě výhry v soutěžích, pořádaných na tomto webu. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám a zároveň neručíme za obsah vytvořený Vámi na stránkách Moře Zpráv. V případě zrušení uživatelského účtu na webu Moře Zpráv, budou veškeré Vámi zadané osobní údaje smazány z naší databáze.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým
účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány. Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich
doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není
správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).