Agenda 21: Plán jak vylidnit 95% světa do roku 2030

4.5/5 - (13 votes)

Agenda 21 je programový dokument Organizace spojených národů (OSN), schválený na Summitu Země v červnu 1992 v Rio de Janeiro. Oficiálně je to program pro 21. století, který přináší všem zemím světa návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a současně zlepšovat hospodářské a sociální podmínky života na Zemi. Na první poslech to mnohým zní hezky. Zvláště těm, kteří zapomněli na staré české přísloví o ptáčku, kterého lapají…

Odpůrci Agendy 21 tvrdí, že ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj či stabilizace populace jsou jen zástěrky pro ďábelský plán nastolení Nového světového řádu. Agenda 21 je nástroj, který pomáhá likvidovat národní suverenitu, nastolit centrální plánování a management všech zdrojů, docílit předání půdy do rukou světové vlády, zrušit soukromé vlastnictví, rozbít rodinu a vyvlastnit děti.

A co přijde potom? Naše děti bude vychovávat stát, práci si nebudeme vybírat, ale bude nám určena, cestování bude opět omezené, vytvoří se tzv. obydlené zóny, do kterých se lidé budou masivně stahovat, nastolí se globální edukace založená na ohlupování a dojde ke takzvané depopulaci Země.

Co je v plánu

Vyústěním Agendy 21 je postupné vytvoření nedostatku jídla a nasazení vysokých cen. Stále přísnější předpisy mají položit malé pěstitele na kolena, časem si lidé nebudou moci pěstovat jídlo ani doma, pochopitelně „v zájmu jejich bezpečnosti“. Veškerá produkce potravin bude v moci korporací. Dodávky a distribuce potravin budou sledovány, aby nikdo nemohl prodat jídlo tomu, kdo ze systému uteče.

Mnohé nasvědčuje platnosti zpráv, že sucha, záplavy a tornáda, které ničí úrodu farmářům a pěstitelům, jsou výsledkem pokusů manipulovat s počasím. Ve smyslu tohoto vývoje jde o vojenskou zbraň proti drobným zemědělcům a vlastníkům půdy po celém světě. Velkým společnostem takové pokusy neublížují, protože mají přístup k neomezeným fondům.

Existují hypotézy a podezření, že k manipulaci počasí slouží i takzvané chemtrails, které lze pozorovat na obloze. Podle stoupenců teorie nejde o kondenzační stopy, které po chvíli zmizí, nýbrž o stopy, které zůstanou na obloze, roztáhnou se a nakonec spadnou na zem. Údajně obsahují stroncium, hliník, baryum, okyselují vodu i půdu a vážně ohrožují lidské zdraví.

Obdobně se důvodně spekuluje o zneužívání HAARP či podobných technologií (HAARP – civilní a vojenský výzkumný projekt USA realizovaný na Aljašce). V technických studiích k HAARP je uváděno, že „rozprášené kovové částice jako je hliník, baryum a stroncium mohou zvýšit vodivost atmosféry, a tak umožnit zvýšit efektivitu manipulace s počasím.“ Podle tohoto výkladu HAARP dokáže měnit proudění vzduchu, a tak měnit i vzorce chování počasí, což se uvádí i ve zprávě pro Evropský parlament z devadesátých let.

V podobné „dobročinnosti“ jsou velmi aktivní miliardářské celebrity.  Například Bill Gates mimo jiné obhajuje nutnost „světové vlády“. Financuje očkování v rozvojovém světě, které je masovým experimentem regulace plodnosti (v roce 2014 katoličtí biskupové Keni obvinili dvě organizace OSN ze sterilizace miliónů dívek a žen pod záminkou očkovacího programu proti tetanu, který byl sponzorován vládou Keni), financuje projekty podporující změnu klimatu, spolupracuje s firmou Monsanto, která produkuje GMO potraviny, prosazuje zavedení kamerových systémů na školách a tak dále.

Varování před tímto plánem přišlo už dávno

Na závěr pár myšlenek z přednášky doktora Richarda Daye, bývalého ředitele Společnosti pro plánované rodičovství, sponzorované Rockefellery, kterou přednesl na setkání amerických pediatrů ještě v roce 1969.

Varoval před plánem světových elit, který zahrnuje snížení počtu obyvatel na Zemi, povolenky k rození dětí, sex bez reprodukce, sexuální osvětu mládeže jako nástroje světovlády, podporu potratů jako nástroje ke snížení počtu obyvatel Země, podporu homosexuality, usnadnění umírání a zavedení pilulky smrti, omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči, přísně kontrolovaný přístup k lékům, potlačování léčby rakoviny, vyvolávání srdečních infarktů, úmyslně komplikovanou diagnostiku nevyléčitelných nemocí, podporu spotřeby alkoholu a drog, sex a násilí jako součást zábavných programů, kriminalitu jako nástroj ovládání společnosti, větší počet věznic, terorismus za účelem kontroly, odstranění některých knih z knihoven, školní docházku jako nástroj slepého a odevzdaného přijímání názorů a postojů, které nesnesou diskusi ani kritiku.

Richard Day v roce 1969 řekl, že se plán začal realizovat. V roce 2016 je jasné, že jeho naplňování je v plném proudu. A mnozí si myslí, že jde o „pokrok“.

Sdílet: