Zajímavosti

Další důkaz skryté civilizace v podzemí

Záhadná stěna známá také jako Antediluvianská zeď Texasu, je pravděpodobně nejzáhadnějším rysem města Rockwell. Mnoho lidí je pevně přesvědčeno, že podivná skalní stěna zakopaná pod povrchem, skrývá ztracenou starou civilizaci Texasu.

Stěna byla objevena před více než stoletím a už v té době ohromila mnoho vědců. Ale teprve nedávno archeologové poznamenali, že tato zeď by mohla patřit k dávno ztracené civilizaci, která žila v této oblasti. Městečko Rockwall se rozkládá ve státě Texas. Převážná většina obyvatel neumí název města vysvětlit. Až později se ukázalo. že město je pojmenováno právě podle objevené zdi, se kterou se objevila i tajemná velká lebka. Kdybychom se podívali na mapu Antediluvian, zjistíme, že tvoří dokonalý obdélník. Na šířku měří 4 míle a na délku 7 mil, celkově pokrývá plochu přes 20 čtverečních mil.

Vraťme se ale do dob, kdy byla tato zeď objevena. V dávné historii na toto území přišli tři cizinci T.U. Wade, B.F Boydston a Steveson, aby zde vytvořili zemědělskou lokalitu, než se to podaří jiným. V roce 1852 zahájil T.U Wade se svou rodinou výstavbu rodinného domu na východní straně údolí řeky Trinity, těsně u západního pobřeží dnešního Rockwellu. Během práce na stavbě narazili na velmi vzácnou, ale přesto zvláštní strukturu kamenů.

Wade podnikl další výkop a našel skalní stěnu pod zemí. Stěna byla velmi dlouhá a pojily jí nesmírně těžké kameny. Nakonec v hloubce třiceti stop se Wade a jeho společníci rozhodli výkop ukončit a přesunout těžké kameny ven. Účelem jejich výkopu bylo také z šachty, kterou vykopali, udělat studnu. Jenže ve stěně náhle objevili dokonalý obdélník, který se ve zdi otevíral. Tato štěrbina je doposud známá jako “okno”. Nakonec měla šachta hloubku 40 stop, jenže výkopy už dále nepokračovaly.

V roce 1949 se pan Sanders z pevnosti Fort Worth v Texasu rozhodl provést další vykopávky u zdi.

Objevil čtyři megalitické kameny, které po vytažení na povrch vážily několik tun. Navíc jeden z kamenů se zcela lišil tím, že měl po sobě různé nápisy, silně připomínající piktogramy. V posledních několika letech byly u antediluvské zdi prováděny další výkopy. Ty mimo jiné odhalily mnoho dveří a průchodů.

Dallas Morning News, v roce 1967, zveřejnil opravdu zajímavý článek. Ten uvádí následující: ” V roce 1920 prohlásil T.H. Meredith, že na farmě chtěl vykopat studnu a při kopání také narazil na zeď, ve které byly obloukovité tvary připomínající okno, nebo dveře.” Kromě toho výkopy odhalily divné kovové prstence, které obsahovaly cín, titan a sloučeniny železa a to vše uvnitř skály. “Je to celkem velkolepé vidět odhalenou zeď z první ruky a určovat její původ, genezi a věk. Zeď vytváří velké výzkumné příležitosti. Systematické a podrobné studium části zdi má potenciál rozšířit naše znalosti a odhalit nové údaje, které nebyly dosud zvažovány,” řekl Randall Moir, Ph.D. Archeolog z Dallasu v Texasu.

Od doby objevení se zde výkopové práce nezastavily. Neustále se někdo snaží přijít na tajemství této stěny. Josh Reeves zahájil finanční sbírku, aby získal prostředky na vlastní archeologické vykopávky u stěny Antediluvian. Jeho cílem je vykopat další části stěn a krok za krokem si vše natočit. Doufá, že tak odhalí dlouho ztracenou civilizaci, o nichž svět zatím neví.

Sdílet: