Zajímavosti

Tento starověký hinduistický chrám byl vytesán z jediné skály a nikdo neví jak

4/5 - (2 votes)

V krátkosti: Chrám byl vytesán z hory, vertikálními výkopy, což znamená, že stavitelé začínali od vrcholu směrem dolů. Přibližně 400 000 tun skály bylo z hory odstraněno. Chrám je považován za jeden z největších monolitických chrámů, které kdy byly vytesány z jediné skály.

Indie je místem, kde se tento chrám nachází. Při prvním pohledu se nevyhnete husí kůži. Ne snad proto, že by na tomto místě strašilo, nebo by chrám vypadal strašidelně. Ale zamrazí Vás úžas nad designem a konstrukcí, kterou snad v té době lidé nemohli vymyslet. Samotný chrám, který je vytesán ze skály, jde do hloubky bezmála 50 metrů, jeho šířka činí 33 metrů a výška chrámu dosahuje téměř 30 metrů. Díky těmto rozměrům se indický chrám Kailasa stal jedním z nejdůležitějších monolitních struktur na světě, vytesaných do jediné skály. Tento nádherný chrám s názvem Kailasa, je součástí archeologického naleziště Ellora v indickém státě Maháráštra. Chrám byl věnován hinduistickým bohoslužbám a byl postaven na přání krále Kršny I. z dynastie Rashtrakuta.

Chrám Kailasa je oprávněně považován za jeden z nejpozoruhodnějších jeskynních chrámů, který kdy byl v Indii postaven. A díky své velikosti, architektuře a sochařských úprav je opravdovým unikátem. Součástí archeologického naleziště je ještě dalších 32 jeskynních chrámů a klášterů, které jsou kolektivně označovány jako jeskyně Ellora. Chrám Kailasa je vytesán z jeskyně číslo 16.

Mnoho odborníků je přesvědčeno o tom, že stavba zahrnující několik odlišných architektonických a sochařských prvků, v kombinaci s jeho velikostí a neuvěřitelným designem, je výsledkem zbožného přání krále Kršny I. Nicméně najdou se jedinci, kteří nevěří myšlence, že by Kršna I. a jeho poddaní byli schopni vymyslet stavbu, která svou krásou a detaily předčí design a architekturu, ještě dalších několik období a panovníků.

O výstavbě chrámu hovoří také starověká legenda. Podle ní, místní král onemocněl zákeřnou chorobou. Jeho manželka se úpěnlivě modlila ze jeho zdraví k Bohu Šivovi. Královna Bohu slíbila výstavbu chrámu, za vyslyšení jejich modliteb. Zavázala se k práci bez ustání, do doby, než jasně uvidí Shikara, což v sanskrtu znamená vrchol. Konkrétně měla královna namysli vrchol chrámu. Král byl vyléčen a královna okamžitě požádala nejlepší architekty o výstavbu chrámů. Nicméně každý, kdo slyšel o úmyslech královny, okamžitě namítal, že bude trvat měsíce, než postaví chrám, jehož součástí bude Shikara. Jednoho dne architekt jménem Kokasa prohlásil, že královna i král mohou být v klidu a svou vysněnou Shikaru uvidí do týdne. Kokasa totiž začal používat jinou techniku. Namísto vyřezávání ze strany, začal vertikálním vyhloubáním vrcholu. Jak slíbil, do jednoho týdne byla Shikara hotová a královna ji mohla uzavřít.

Jeden z nejpopulárnějších prvků chrámu Kailasa zobrazuje, jak Ravana otřásá tehdy ještě skalou se stejným názvem, ze které je chrám vytesán. Socha je uznána za jeden z nejlepších kusů hinduistického umění a je možné, že právě díky této sochy má chrám svůj název.

Někteří autoři legend a historických děl tvrdí, že chrám byl dokončen za osmnáct let. Z hory bylo odstraněno více než 400 000 tun skály. Odhaduje se, že zhruba 60 tun horniny bylo odstraněno každý den během počáteční fáze výstavby chrámu.

Věří se, že stavitelé pracovali déle než dvanáct hodin denně a odstraňovali kolem 5 tun skály (průměrně) z hory každou hodinu. Společně s informacemi o tom, jak byl plánován chrám a s největší pravděpodobností jeho dokončení, stále nevíme, jak to, že projektanti, architekti a stavitelé dokázali toho všeho dosáhnout s relativně omezenou technologií, kterou měli v té době k dispozici.

Sdílet: