Na světě neexistuje organizace, která by nelhala aneb manipulace a lži 21. století

5/5 - (2 votes)

Náš původ, odkud jsme přišli na tuto planetu, je tajemstvím, které chce vysvětlit mnoho lidí, institucí a organizací, státních i soukromých. Uvažujeme o našich životech, o tom, co je naším životním účelem a o tom, co zde vlastně děláme nebo budeme dělat.

Poznání, z něhož jsme byli obviňováni, bylo do značné míry založeno na lžích a výrobě lidských myslí. Nyní můžeme s jistotou vyslovit hypotézu, že na světě neexistuje taková instituce, která by nelhala, a nejde jen o drobné polopravdy, ale o obludné zkreslení a pokrytectví.

Církev není nedotknutelnou, panenskou a zázračnou institucí, ani vlády, organizace, jako je OSN nebo EU, založené na náboženství, špatném náboženství. Tito lidé vědí, že kdokoli vládne svědomí člověka, může ovládat společnost. Tito lidé dokonale znají význam slova manipulace. Vědí, co je manipulace a jak ji uplatnit v praxi.

Náboženské instituce moderního světa přežívají díky stejným lidem, kteří nám dávají vládu a pak v nich sedí, poskytují nám vzdělání, často zkreslené a dokonce škodlivé. Stejní lidé mají ve svých rukou světové bankovní kartely, ekonomické a finanční instituce, dá se psát, že si drží každou tlapku na každé bankovce, která je uvedena do oběhu.

Proč to tak je, proč je svět na úpatí vybrané elity? Je to proto, že se nestarají o náš osud, nestarají se o nás, nestarají se o naši rodinu a naši budoucnost. Jedinou věcí, které věnují pozornost, je kontrola a rozšiřování horizontů nadvlády a moderního zotročení. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je ovládat vzdělání, náboženství a celý bankovní systém.

Pokud máte moc v těchto oblastech, můžete revidovat tok informací, vytvářet nové koncepty, vytvářet realitu, a především manipulovat s pravdou a lží. Dnes jsme na mnoha úrovních života odříznuti od pravdy.

Proto je tak důležité hledat odpovědi na vlastní pěst, nečekejme, co nám jejich manipulace dají. Hledejme světlo, které vždy osvětluje temnotu. Pamatujte si však, že dokud nebudeme připraveni podívat se na celou pravdu, ať už nás to povede kamkoli, lži nás budou stále ovládat.

Existuje určitá neustálá závislost, čím více informací shromáždíme z různých zdrojů, tím dříve začneme vidět pravdivost informací a jak jsme byli obelhávání v průběhu let a občas i po celý život. Pouze pravda nás může osvobodit, jak již bylo napsáno dříve, pravda má moc osvobodit nás od temnoty a neustálého ničení.

Nyní uvažujme, zda nejsme mistři světa. Proč? Za ta léta k nám přicházeli nejrůznější sliby nebo nafoukaná prohlášení o lepší a bezpečnější budoucnosti. Tento proces probíhá po celá desetiletí, dokonce i staletí.

Takže moderní společnosti je na hranici možností falešných prohlášení a prázdných slibů, a přesto jich nikdy není příliš mnoho, nikdy nepřestáváme dostávat nové sliby a nové utopické vize budoucnosti.

Náš osud je v našich rukou, náš život je jen náš dar a náš poklad. Nedejme to do rukou druhých, nebo to nedejme do rukou cizích zemí, organizací nebo padlých myšlenek, které nenabízejí nic dobrého.

Vždy hledejte pravdu, nové znalosti, zkusme si všimnout některých souvislostí, které se vyskytují všude kolem nás, a pak bude pro nás mnohem snazší ovládnout náš osud. Nebudeme vydáni na milost klamné manipulaci.

Sdílet: