Hora Kailash: pyramida nebo bývalá jaderná elektrárna?

5/5 - (1 vote)

Hora Kailash, zaujme na první pohled svým tvarem, který nápadně připomíná pyramidu. Pak existuje také mnoho mýtů a teorií, které hovoří o ohromné energii, kterou hora vyzařovala. Není se proto čemu divit, že se stala terčem nejedné teorie. Může se jednat o pyramidu nebo snad o bývalou jadernou elektrárnu, kterou využívaly mimozemské vyspělé civilizace?

Majestátnou horu Kailash najdeme v Tibetu, o němž se tvrdí, že je „duchovním středem vesmíru“, protože je rodištěm hned čtyř náboženství: hinduismu, džinismu, buddhismu a bönu. Nás dnes bude ale zajímat hora, o které lidé hovoří jako o bývalé jaderné elektrárně a pyramidě.

Teorie starověkých astronautů toto místo popisuje jako starověký reaktor postavený mimozemšťany, kteří v historii navštívili Zemi. Na místě měly být údajně nalezeny i pozůstatky jaderného popela a také několik lidských koster, objevených v okolí, obsahovaly stopy radioaktivních prvků.

Existují také mýty o nebeských bytostech, které se měly shromažďovat kolem hory Kailash, kvůli energii, kterou vyzařuje a které měla tyto bytosti udržovat naživu.

Tvar pyramidy

Hora Kailash je také mezi horami unikátní právě svým tvarem. Jak všichni víme tvar pyramidy se objevuje po celém světě, v Egyptě, Střední Americe a na dalších místech všude po světě. S jejich tvarem souvisí samozřejmě i uctívání bohů nebo transport duší do jiných sfér. Považovali snad lidé horu Kailash za posvátnou, protože měla zvláštní schopnosti, které ji udělili návštěvníci z vesmíru?

Starověká energetická mřížka

Tvar pyramidy mohl mít nejen náboženský význam, ale mohlo jít také o součást větší energetické sítě, která zasahovala do celého starověkého světa. Pokud by selhaly elektrárny, které dodávaly energii těmto starověkým civilizacím, mohlo by to také vysvětlit pád říší, jako byla ta egyptská, mayská nebo incká.

Kdo dokázal takové reaktory postavit?

aderná technologie je z velké části výtvorem 20. století. První reaktor zkonstruoval v roce 1942 Enrico Fermi, který se později zúčastnil některých experimentů, které vedly k sestrojení první jaderné bomby v Los Alamos v Novém Mexiku v rámci projektu Manhattan na výrobu jaderné zbraně, která byla později použita americkou armádou proti Japonsku na konci druhé světové války.

Kde přesně by tedy člověk před tisíci lety získal technologii na stavbu reaktoru? Opět zde hrají nedílnou roli mimozemšťané:

„Podle teorie starověkých astronautů byli mimozemšťané vždy motivováni myšlenkou pokroku lidské civilizace. Dali nám tolik darů vědění, že moc je do značné míry neřešitelná. Všechny tyto starověké kultury měly společné to, že zahrnovaly příběhy a artefakty, které mají uctít ty, kteří jim dali tyto znalosti, ‚bohy‘ ​​a bohové byli mimozemšťané.“

Je zřejmé, že existuje více otázek než odpovědí, zejména pokud jde o věci, které nelze dokázat nebo vyvrátit tisíce let poté, co se staly. Časem ale možná zjistíme, že jsme ve vesmíru nikdy nebyli sami a že k našemu největšímu pokroku skutečně přispěla pomoc dobročinných sil, které přijely z dálky.

Zdroj: mru

Sdílet: