Objevili vědci nový lidský orgán ?

Rate this post

Naše těla jsou plná desítek orgánů, které plní jedinečné a specializované úkoly. Nový výzkum od Weill Cornell Medicine a NYU Langone Health možná objevili ještě jeden: Interstitium, membránu naplněnou tekutinou pod naší kůží, která ji chrání a chrání i ostatní orgány v našem těle.

Vědci zkoumali tkáň v žilách některých pacientů, když si všimli podivného vzoru v tkáni, který obklopovalo mnoho kanálků. Nevěděli přesně, o co šlo, a tak se rozhodli, pro podrobnější studii tohoto úkazu. Vědci části těchto tkání zmrazili a dále je studovali pod mikroskopem. Zjistili, že jsou tvořené silnou sítí bílkovin, které obklopují velké prostory plné cizí tekutiny. Tyto tkáně by se podle vědců mohly vyskytovat téměř v celém našem těle.

Vědci věří, že tyto tkáně jsou součástí zcela nového orgánu, který nazvali Interstit. Dále vědci předpokládají, že interstitium je forma tlumení nárazů pro naše orgány, které je chrání před dopadem a umožňují jim expandovat a kontrahovat. Co je ale zatím velkou neznámou, je tekutina uvnitř tkáně, která může mít hned několik významů.

Otázkou také je, jak dlouho v sobě tento nový orgán máme, že nebyl doposud objeven? Primárně tato otázka souvisí s tím, jak vědci studují biologickou tkáň. V minulosti, kdyby vědci shromáždili vzorky tkáně ke studiu, řezali by vzorky skalpelem, který by poškodil tkáň a vyprázdnil tekutinu. Když se vědci podívají na poškozené tkáně, uvidí jen hustá vlákna a celý vzorek poté nejde nadále studovat.

V tomto případě však vědci používali nový přístroj nazvaný Conflual Laser Endomicroscopy (PCLE), který jim umožňuje přímo prohlížet vnitřní tkáně bez jejich řezání nebo poškození. S využitím této technologie by výzkumníci mohli zřetelněji studovat kontrolní vzorky.

Prohlásit Interstit novým orgánem ale nebude tak snadné. Existuje ještě mnoho výzkumů, které bude potřeba udělat, aby bylo jasné, jak je nový orgán velký a co je jeho opravdovým úkolem. Nicméně, jakmile toto vědci uskuteční, je dosti pravděpodobné, že se Interstitium stane oficiálně 80. lidským orgánem.

Stejně tak je náš intersticium nejnovějším orgánem? Pravděpodobně, ale není snadné jen prohlásit část těla za nový orgán. Existuje mnohem více výzkumu, který je třeba udělat, včetně potvrzení, jak rozsáhlé je interstitium a přesně to, co dělá. Ale s trochu více studií, intersticium by se mohlo brzy stát oficiálně 80. orgánem.

Sdílet: