Naše sny budeme moci vědomě řídit

Je to tak! Vědci poprvé ověřili techniku, která má vyvolat tzv. lucidní snění, což je termín pro stav, ve kterém si je spící osoba vědoma toho, o čem sní a má nad vývojem snu určitou kontrolu. Technika, která má vyvolat tyto sny, byla poprvé nezávisle ověřena a více než polovině účastníků vědeckého experimentu se to povedlo. A přesto, že ovládání snů bylo po dlouhé časy považováno za nemožné, v tuto chvíli se již pracuje na vývoji již ověřené techniky.

Nedávno doktor Denholm Aspy z univerzity v Adelaide provedl studii se 169 účastníky, kteří se museli naučit různým technikám pro vyvolání lucidního snění. Jedna z metod, nazvaná “kontrola reality”, usilovala o to, aby se jednotlivci podstupující experiment neustále ujišťovali že spí.

Navíc byla kombinována s mnemonickou indukcí pravých snů (metoda MILD), kdy se každých pět hodin spustil poplach, který účastníky probudil a ti měli za úkol si předříkat: “příště až budu snít, budu si pamatovat že sním”, poté ulehli zpět ke spánku a představovali si, jak by to vypadalo kdyby teď prožívali nějaký sen. Výsledky těchto dvou technik ukázaly, že 53% účastníků mělo lucidní snění a 17% mělo sny obvyklé, jako každou noc.

“Tyto výsledky nás přiblížily k rozvoji vysoce efektivních technik, které nám umožňují studovat mnoho možných přínosů lucidních snů, jako je léčba nočních můr a zlepšení fyzických dovedností a mnoho dalšího, “Říká doktor Aspy. Přibližně 55% lidí prožilo v určitém bodě svého života lucidní snění , ale není to nic obvyklého, ba naopak jde o vzácný jev. Ve skutečnosti se výzkumník, který provedl nedávný experiment, začal zajímat o tento předmět poté, co prožil během dětství lucidní snění a poté znova den před dokončením svého doktorského titulu.

Nicméně Aspyho pokroková studie se jistě stane velikým přínosem nejen pro zdravotnictví ale i pro lidi, kteří chtějí rozvíjet svého ducha.