Kámen Lanzhou: důkaz technologicky vyspělé civilizace, která tu byla před námi?

3/5 - (4 votes)

Před několika lety, v červnu 2002, vyšel na světlo světa opravdu úžasný předmět v podobě neobyčejného kamene, do kterého je vložena kovová tyč se šroubovým závitem. Čínský sběratel z Lanzhou jménem Zhilin Wang objevil tento záhadný objekt poblíž pohoří Marzong na hranicích provincií Gansu a Xijiang v Číně.

Tajemný kámen má tvar hrušky (o rozměrech asi 8 cm × 6 cm × 6 cm), je extrémně tvrdý a váží 466 gramů. Objekt upoutal pozornost mnoha geologů a sběratelů z celého světa. Složení horniny je všem záhadou, nepodobá se ničemu na Zemi a aby toho nebylo málo, ukrývá v sobě kovovou tyčinku se závitem.

Objeve byl v červnu roku 2002 a tamní zprávy uváděly následující: „Více než 10 geologů a fyziků z různých národních institucí se sešlo, aby předmět podrobili podrobné studii a určili jeho původ. Po diskuzích o možnosti, že ho vytvořil člověk a o možných důvodech jeho vzniku, vědci jednomyslně označili kámen za jeden z nejcennějších předmětů v Číně i na světě co se archeologického výzkumu a významu týče.

Neuvěřitelné hypotézy

Během diskuzí odborníci navrhli hned několik neuvěřitelných hypotéz o vzniku kamene. Jedna z nich hovoří o tom, že je kámen pozůstatkem pravěké civilizace, která na Zemi existovala dávno před námi ale byla na technologické úrovni dnešního lidstva.

Další teorie uvažuje o kameni jako o meteoritu, který by mohl přinést informace o mimozemské civilizaci, protože kovová tyčinka se závitem je těsně uzavřena v černém litickém materiálu. Podle této teorie nemohl kámen vyrobit člověk.

Nakonec se odborníci shodli na tom, že je zapotřebí dalšího výzkumu aby byla otázka záhadného kamene jednou pro vždy vyřešena. Toho se ale veřejnost nikdy nedočkala. Aktuální místo, kde se kámen nachází, není známo a výsledky analýz nebyly nikdy zveřejněny. A tam kde nejsou důkazy jsou místa pro domněnky a teorie.

Tak například kovová tyč musela být jasně někým a něčím vyrobena, takže její výroba vyžadovala určitou technologickou úroveň. To stejné platí i o neidentifikovatelném černém materiálu, který mohl být čímkoliv, ale také mohl být směsí, kterou někdo vyrobil.

Co říkají skeptici o kameni Lanzhou?

Ačkoliv bylo mnoho odborníku zmateno neznámou stavbou horniny a jeho strukturálním formováním, mnozí vůči němu zůstali skeptičtí. Podle některých možná ani nejde o kámen jako spíše o ztuhlou kouli dehtu se šroubem. Zdroj jeho vzniku lze nalézt v éře světových válek. Proto není nutné podrobovat „kámen“ skutečné vědecké kontrole.

Dodnes tedy zůstává kámen nevysvětlitelným a podivným produktem historie, nad kterým možná jen ztrácíme čas. Zda jde skutečně o důkaz pokročilé civilizace, meteorit nebo jen o zkamenělou kouli dehtu se už nedozvíme.

Sdílet: