Kdo na tomto světě ví nejvíce o mimozemšťanech?

4.8/5 - (6 votes)

V poslední době se v médiích stále více začíná objevovat téma mimozemšťanů a každý z nás má k těmto informacím jiný postoj, ale faktem zůstává, že počet pozorování UFO roste.

Papežský stolec ve Vatikánu se k tomuto tématu staví velmi vážně a my se dozvíme důvod, proč se dnes tyto tajné informace začaly dostávat k lidem.

Kupodivu jsou to papež a katoličtí kněží, kdo ví o mimozemšťanech nejvíce, protože se tím zabývají už dlouho. Od 17. století fungovalo pod patronací papežství mnoho observatoří a nyní je Vatikánská observatoř v Castel Gandolfo (Lazio, Itálie) nejen jednou z nejstarších, ale i technologicky nejvyspělejších.

Jejich další observatoř v Arizoně na Mount Graham má jeden z nejvýkonnějších a nejmodernějších dalekohledů na světě s názvem „ Lucifer “. Tento název není náhodný, protože odráží celou podstatu jejich tajného vesmírného programu.

Náboženství jako nástroj

Podle alternativní historie jsme před 25 tisíci lety byli v otroctví zlé nelidské rasy Apexianů. Vypadají jako šedí muži, kteří jsou bez duše, ale velmi intelektuálně vyvinutí. Technologicky jsme s nimi stále nesrovnatelní.

Pokud si vezmete úrovně rozvoje civilizací, pak jsou na 4. úrovni vývoje, zatímco my jsme nedosáhli ani na první. Mají volnou energii, snadno se pohybují v mezihvězdném prostoru, zachycují jiné planety, využívají je a zotročují je. Pak nás lidi kolonizovali.

Lidé jako animované bytosti mají moc, o které nevědí. Částice Boha neboli duše je v každém člověku a je nám dána pro zrození věčného života. Ale i v tomto světě je síla, která z ní vychází, nejcennější měnou ve vesmíru, síla Vrilu – síla, kterou naše Duše vyzařuje. Čím více jsou Apexiané schopni tuto energii sbírat a akumulovat, tím více příležitostí mají.

Pokud je člověk neustále udržován ve strachu, což mu způsobuje bolest a utrpení, pak se časem přestane bát a být emocionální. Pokud děláte hromadné podívané nebo sportovní soutěže, pak se tato síla také uvolňuje, ale na velmi krátkou dobu.

Apexiané potřebovali neustálý přísun síly Vril a pro takové zaostalé civilizace, jako je ta naše, existuje dávno zavedený mechanismus – náboženství, s jehož pomocí člověk tuto sílu dává dobrovolně.

Stavěly se chrámy zvláštního kopulovitého tvaru, vznikl kult obětí, využívaly se jiné metody, jak od lidí sesbírat více této síly. Každého, kdo neuposlechl Apexiany, tvrdě a veřejně potrestali. A ty, kteří je poslouchali a pomáhali si podmaňovat druhé, vyvyšovali. Existovala tedy kasta kněží – prostředníků mezi bohy a lidmi. Každý z nás přece usiluje o moc nad svým vlastním druhem a kněží takovou možnost mají.

Skončilo to tím, že lidé, kteří byli v takovém otroctví s Apexiany, požádali o ochranu před jinou humanoidní rasou – Anunnaki, a ti je rychle odstranili z této planety. Anunnaki jsou nadřazená mimozemská rasa a ty části Apexianů, které je neposlouchaly, přestaly existovat. Ale tito prostředníci stále zůstávají v podobě kasty kněží.

Církev nás připravuje na návrat

Proto nyní začíná kampaň připravovat lidi na přijetí Apexianů na planetě. Papež František a jeho předchůdce Benedikt XVI. mnohokrát prohlásili, že „nejsme ve vesmíru sami“  a slíbili, že v blízké budoucnosti se celé lidstvo dozví o existenci mimozemských civilizací a nic jim nezabrání v přijetí do lůna katolické církve.

V současné době se rozšiřuje kolektiv zaměstnanců zabývajících se výzkumem neidentifikovaných letových jevů. Nedávno se k týmu NASA připojilo 24 teologů, z nichž jeden Andrew Davison bez obalu prohlásil, že „kontakt s mimozemskými formami života je každým rokem stále reálnější. Posláním církevních služebníků je připravit lidstvo na tuto událost.“

Přirozeně se chtějí opět stát alespoň prostředníky mezi skutečnými bohy a lidmi. Jediná věc, která do toho zasahuje, jsou Anunnaki. Koneckonců, zatímco nás hlídají posledních 24 000 let, žádná ze zlých ras si nás nepodmanila a k této dohodě mezi nimi a lidmi došlo, když se lidé spojili a vyslovili prosbu o pomoc.

Moderní kněžstvo ví, že pokud se shromáždí stejná společnost lidí a vyjádří touhu porušit dohodu s Anunnaki, budou nuceni opustit tuto planetu a pak na jejich místo přijdou Apexiané.

Ve skutečnosti by se duchovenstvo mělo zajímat o Boha a ne vyhledávat kontakt s mimozemšťany. Jestliže nás dříve přesvědčovali, že mimozemšťané neexistují, a fakta o paleokontaktech byla drze popírána, nyní se na kontakt s nimi pečlivě připravují. A připraví nás na symbiózu s Apexiany. Ale volba je na nás. Lidé se musí rozhodnout, kterou cestou se vydat.

Můžeme se stát svobodnou civilizací, schopnou rozvíjet a kolonizovat jiné planety, nebo se můžeme stát opět otroky nějaké světové vlády, která chce uzavřít dohodu s Apexiany. A nyní se této volby účastní každý z nás.

Sdílet: