Je Svatý grál na Islandu? Indície skryté v uměleckých dílech to naznačují

V roce 2004 zahájil tým archeologů z Itálie vykopávky na Islandu s jediným cílem. Vědci pátrali po tajné komnatě, která má být naplněna posvátnými knihami a předměty z Jeruzalemského chrámu, včetně Svatého grálu. Komnatu sice nenašli, ale přesto tvrdí, že legendární kalich je určitě někde na Islandu. Mohou mít archeologové pravdu?

Italský tým vedl kryptograf a spisovatel Giancarlo Gianazza, který nejprve studoval italské malby. Začal Botticelliho “Jarem” a tvrdil, že prsty postav jsou ve skutečnosti kódem, který objasňuje polohu grálu. Nakonec prohlásil, že prsty nemluví o místě, ale o čase. Gianazza z nich určil datum: 14. březen 1319.

Díky rozsáhlým znalostem o Danteho Božské komedii věděl, že toto datum se objevilo i v nejznámějším díle tohoto italského autora. “Panuje všeobecná shoda, že první verše v Božské komedii hovoří o jarní rovnodennosti,” uvedl Gianazza v jednom z rozhovorů. “Zatím si však nikdo neuvědomil, že planeta, která podle Danteho” kuje lidské duše a vychází zarovno se Sluncem “, je Saturn. Saturn je v konjunkci se Sluncem jen jednou za 30 let a tento moment připadal na roky 1289, 1319 a 1349. No, a protože Dante psal Božskou komedii v letech 1300 až 1321, datum z prvních veršů musí být 14. března 1319. “

Když s uvědomil spojitost mezi Botticellim a Dantem, hledal další informace, které by podpořily jeho domněnky, že obě díla obsahují šifry. Podíval se na Da Vinciho “Poslední večeři”, jelikož Da Vinci pracoval ve stejném studiu jako Botticelli a mohl využít znalosti stejných šifer. Na malbě Ježíš ukazuje na bochník nekvašeného chleba, ale podle židovské tradice měl být během svátku pesach chléb kvašený. Gianazzu to zaujalo. Da Vinci byl detailista, takovou chybu by neudělal. Pomocí kartografického dekódování Gianazza zjistil, že chléb odhaluje tři místa v Evropě: řecký ostrov Kythira, Mount Card ve Francii a Island.

Vyzbrojen tímto důkazem se Gianazza znovu uchýlil k Božské komedii a hledal informace o Islandu. Zjistil, že i sám Dante tento ostrov navštívil. “Existují důkazy o tom, že se z Islandu konaly poutě do Říma i Svaté země již v 12. století,” tvrdí Gianazza. “Nevidím důvod, proč by se nedalo cestovat i opačným směrem. Dante ostrov navštívil, zřejmě v roce 1319.” Podle kryptografie Dante popisoval jedno konkrétní místo na Islandu, a to přírodní amfiteátr blízko řeky Jökulfall. Zde podle Danteho ležel kámen ve tvaru trůnu a nedaleko něj byla tajná kobka.

Zde podle Gianazzu vstupují do hry templáři. “Existují oficiální historické záznamy o tom, že v roce 1217 se během zasedání islandského parlamentu nazvané Althing objevil v síni jistý Snorri Sturulsson ve společnosti 80 rytířů z jihu, kteří byli oděni a vyzbrojeni stejně. Tehdy Snorriho zvolili velitelem vojska pro daný rok. “Gianazza je přesvědčen, že rytíři cestovali na Island se záměrem podpořit Sturulssona při hlasování výměnou za jeho podporu při stavbě tajné kobky, do které by ukryli posvátné knihy a předměty z Jeruzalémského chrámu.

Po vyhlazení většiny templářů v roce 1307 zůstala podle Gianazzu tajná elita řádu naživu a Dante k ní patřil. Měl tedy znalosti o tom, kde se tajná komnata nachází a zakódoval její polohu do Božské komedie.

Gianazza se dosud nevzdává. Každé léto navštěvuje Island a uskutečňuje vykopávky, i když většina členů jeho původního týmu se vyměnila. Pokud se mu podaří najít grál, navždy se zapíše do dějin. Otázkou zůstává, zda se ve svých předpokladech nemýlí.

Zdroj: historicmysteries.com

Sdílet:
Loading...