Horovo oko: nejznámější egyptský motiv, kde se vzal a co symbolizuje?

3.5/5 - (4 votes)

Horus patří mezi nejdéle uctívané, nejvýznamnější a zároveň nejsložitější bohy v Egyptě. Byl uctíván na celém území Egypta, a to dokonce dávno před jeho vznikem. Malby a jiné dochované památky, které potvrzují jeho uctívání, pochází ze tří a půl tisíciletí. Horovo oko patří k nejznámějším egyptským motivům, ale málokdo ví, kde se vzalo a co symbolizuje.

Hor, latinsky Horus, je egyptský bůh, který bývá spojován se sluncem, světlem, ale také je nazýván bohem nebes. Nejčastěji bývá zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo jako sokol. Právě v podobě sokola může Horus létat a na vše dohlížet z úchvatné výšky. Jeho jméno v překladu znamená „Ten, kdo je nahoře“. Jako sokol splývá se slunečním zářením a jako bůh slunce byl někdy nazýván Harachtej. V postavení boha nebes je nazýván Harven.

Obyvatelé Egypta rozlišovali trojího Hora. Jednou z podob je vzdálený Horus, jehož očima je bylo slunce a měsíc, druhou podobou je Horus v celé své úplnosti jako syn Isis a Osirise, ale údajně se také vtěloval do faraonů a chránil království. Tento Bůh patří mezi nejstarší a nejvýznamnější bohy v Egyptě. Byl prvním Bohem uctívaným v celé zemi a bylo mu zasvěceno mnoho chrámů. Nejznámější stojí v Edfu a v Kom-Ombu.

Když dospěl Horus do jinošského věku, rozhodl se pomstít smrt svého otce. Utkal se tedy se svým strýcem Sethem, zvítězil a stal se právoplatným panovníkem Horního i Dolního Egypta. Je označován jako sjednotitel země a první faraon starověkého Egypta. V tomto boji však přišel o oko. Někdy se udává, že mu bylo vydloubnuto pouze jedno oko, jiné legendy praví, že přišel o obě. V každém případě, oko mu bylo vráceno a on jej daroval svému zesnulému otci, čímž mu umožnil posmrtný život.

Horovo oko

Od této legendy se odvíjí také důležitý symbol Egypta – Horovo oko. Tento symbol (egyptsky vedžat) byl malován na sarkofágy, pyramidy a přisuzovala se mu léčivá moc, protože Horus v boji zrak ztratil, ale byl mu znovu vrácen – byl vyléčen. Toto oko také někdy představuje jasnozřivé třetí oko, které pomáhá vidět pravdu. Dodnes se tento symbol hojně používá v různých okultních kruzích, a to nejen v Egyptě. Dodává odvahu, pomáhá ve vztazích matky se synem a také s jasnovidectvím. Existuje dokonce zaříkávací formule, ve které se prosí Horus, aby propůjčil své třetí oko a umožnil tak duševní vidění i žadateli.

Horovo oko používané ve spojitosti s magií

Horovo oko ve formě amuletu bylo považováno za nejmocnější a nejdůležitější ochranu před zlými silami. Čím více kopií tohoto amuletu bylo zahrnuto v hrobce mumie, tím víc se zvětšovala ochrana. Lidé také věřili, že Horovo oko léčí oční choroby a chrání zesnulé před kletbami nebo smůlou. Také se věřilo, že amulet posiluje sílu třetího oka.

Podobnost s Ježíšem?

Pozoruhodná je také podoba Hóra a Ježíše Krista a podle některých zdrojů se biblická legenda v báji o Horovi inspirovala. Oba se narodili bez pohlavního styku, konali zázraky a vstali z mrtvých. Obrázek Isis s malým dítkem v náručí se dával malým dětem do kolébky, aby je ochraňoval před nemocemi a zlými duchy a zároveň byl údajně předobrazem pro Madonu s Ježíškem. Jedná se ovšem o pouhé spekulace.

Zdroj: historicaleve.com

Sdílet: