Co spojuje Stonehenge a Velkou pyramidu v Gíze

5/5 - (2 votes)

Stonehenge ve Velké Británii je opředen rouškou tajemství stejně tak, jako Velká pyramida v Gíze. Je kamenný kruh starověkým kalendářem nebo observatoří? Co se skrývá na jednom z nejzáhadnějších míst na světě? A jakou má toto místo spojitost s Velkou pyramidou?

Archeologové tvrdí, že menší kameny, které tvoří mnohem menší oblouk uvnitř slavných trilitů, se na místě objevily v roce 2700 před našim letopočtem. Na druhou stranu, větší monolity byly na místo dopraveny kolem roku 2570 před našim letopočtem. Právě zde existuje důležitá náhoda, protože ve stejném roce faraon Chufu dokončil stavbu velkých pyramid v Gíze.

Je možné, že se nejednalo o náhodu, nýbrž o úmyslný čin? Spojuje Stonehenge a pyramidu v Gíze více než jen náhoda? Která mimochodem není jediná.

Poloha Stonehenge

Samotné umístění monolitů se také nezdá být náhodou, protože Slunce a Měsíc stoupají nad 51. rovnoběžkou neobvyklým a jedinečným způsobem, navíc na Britských ostrovech existuje mnoho neolitických struktur podél stejné zeměpisné šířky.

Pozoruhodná je také jeho odolnost vůči přírodním vlivům. Stonehenge už více než 4500 let odolává vlivům větrů, deště a času. Další věc, která stojí za zmínku je také jistý pozorovací fenomén. Když se postavíte do středu Stonehenge a podíváte se dalekohledem na severovýchodní horizont, uvidíte Jupitera, pak největší Saturnův měsíc Titán, a nakonec samotný Saturn.

Odborníci jsou toho názoru, že i tento detail spojuje Stonehenge s Velkou pyramidou v Gíze. Kamenné bloky konkrétně odráží chrámy Temného Slunce, zatímco pyramida je chrámem Slunce. Tato teorie, nebo spíše hypotéza, odkazuje na existenci Nemesis, což je dvojice hvězd doprovázejících naše Slunce.

Pojďme ale dále. Čtyři původní uzavírací kameny, které tvoří obdélník Stonehenge mají strany o poměru 5 ku 12. Teď, když nakreslíme úhlopříčku přes získaný obdélník, Pythagorova věta nám umožní vypočítat, že výsledný pravoúhlý trojúhelník má proporce 5 ku 12 ku 13.

Když tento trojúhelník přeneseme na mapu Velké Británie a spodní část trojúhelníku nakreslíme rovnoběžně s rovnoběžkou, ukáže se, že vrchol delší strany ukazuje na nebeské kameny ve Walesu na kopcích Preseli.

Obyvatelé těchto regionů tak museli mít velké znalosti matematiky. Stavba je tak rafinovaná, že mnozí věří, že se předkům muselo dostat snad nějaké pomoci zvenčí. Snad od mimozemských bytostí?

Pokud navíc prodloužíme nejdelší stranu takto vytvořeného trojúhelníku, tedy přeponu, povede nás přes Egypt, nilskou deltu a zastaví se v Gíze. Tedy u Velké pyramidy. A máte tady další spojení mezi Stonehenge a Velkou pyramidou.

Není pochyb o tom, že mezi dvěma starodávnými strukturami existuje určitý druh propojení, které zůstává tajemstvím dodnes. Nezdá se, že by to byla jen náhoda a také možná existuje více spojení, která vedou k jasným odpovědím.

Možná naši předkové věděli něco, na co my sami jsme dosud nepřišli. Také si museli být vědomi toho, že navzdory stovkám nebo dokonce tisícům let bude obtížné předat zprávu budoucím generacím lidstva. Co tedy udělali? Postavili konkrétní budovy na konkrétních místech, a by nás o něčem informovali, nebo nás možná i varovali. Jedna věc je ale jistá, starověký svět k nám promlouvá skrze stavby, které po sobě zanechal.

Sdílet: