Z čeho máte podvědomě největší strach? To vám prozradí jednoduchý optický test

1.5/5 - (4 votes)

Strach je přirozenou reakcí na potencionální nebezpečí, nicméně naše psychika si může spojit určité symboly s potencionálním nebezpečím jen proto, že naše podvědomí ovládají nevyřešené emoce. Následující obrázek slouží jako dokonalá pomůcka psychoanalýzy vašeho nejhlubšího strachu, o kterém nemáte tušení.

Obraz jako takový aktivuje vaší podvědomou mysl tak, aby si spojila určité symboly se vaším podvědomým strachem. První symbol, který na obrázku uvidíte, odhaluje množství informací o největším strachu, který v sobě nevědomky uchováváte. Obrázek jen rychle prolétněte očima, vaše mysl si sama symbol vybere a upoutá váš zrak. Nepřemýšlejte nad tím, co vidíte.

Malá holčička

Malá holčička symbolizuje obavy proudící z potlačených emocí, které s sebou nesete od vašeho dětství. Existuje hned několik typů událostí, které formují myšlenky dítěte a pokud je dítko řádně nezpracuje, mohou se v dospělosti vynořit ve formě strachu, závislosti, destruktivních vzorců chování a nevhodných přání.

Vztah s vaší matkou je rozhodující pro váš emoční vývoj. Pokud jste museli strávit příliš mnoho času daleko od mámy, nebo když Vám matka v raném dětství projevovala malou nebo vůbec žádnou náklonnost, je dost možné, že si vše ve Vašem životě nevědomě projektujete prostřednictvím strachu.

Motýl

Symbol motýla se obvykle pojí s pozitivním významem. Samozřejmě i on skrývá hlubší a nevědomý význam, který je mnohem temnější. Kdo se zabývá výkladem snů ví, že motýl symbolizuje šanci a nové počátky. Když je motýl pestrobarevný je posel dobré naděje a nového začátku v životě. V duchovním slova smyslu doprovází motýl duši v posmrtném životě.

Jestliže vás tedy jako první zaujal motýl, z vašeho podvědomí proudí strach ze smrti anebo z toho, že svůj život promarníte. Motýl také zaujme jedince, kteří potlačují emoce zármutku ze ztráty někoho blízkého.

Jahoda

Jahoda umístěná dokonale ve středu obrazu v nadživotní velikosti představuje srdce. Už v dávné historii byla znamením lásky nebo plodností, která vzešla z bolestné lásky. Existuje dokonce legenda, která říká, že kvůli Adonisově smrti bohyně Venuše nemohla přestat plakat. Každá slza, která dopadla na zem, se změnila v jahody.

Pokud jste jako první spatřili jahodu, pak to, co hledáte, je ve vašem srdci. Váš největší strach proudí z nevědomého odporu vůči lásce. Původ tohoto strachu, tak silného emotivního odporu k něčemu tak krásnému, jako je láska, často pochází z dětství. Je odrazem toho, jak vaši rodiče projevovali svou vzájemnou náklonost před vámi samotnými.

Nadměrná velikost jahody pak ukazuje, kolik lásky musíte dát. Říká, že máme v sobě tolik lásky, kterou potlačujeme v sobě a bojíme se ji projevit, protože si myslíme, že budeme potrestáni nebo odmítnuti.

Pavouk

Pavouk patří mezi největší strašáky, obzvláště pak u žen. Jde o skrytý význam evolučního mechanismu přežití, který nás činí mimořádně pozornými vůči malým nebezpečím, které by nás mohly obklopit. Nicméně pavouk jako symbol zároveň proudí z hlubšího nevědomého strachu, že naše okolí není zcela v bezpečí.

Pokud jste na tomto snímku viděli pavouka, znamená to, že vaše nevědomé obavy pocházejí z vaší neschopnosti cítit se zcela bezpečně v jakémkoliv prostředí. Vždy bedlivě sledujete všechny detaily a za každou cenu se snažíte najít něco špatného a nebezpečného i na místech, která jsou přitom naprosto bezpečná. Toto neustálé sledování míry nebezpečí vám brání úplnému odevzdání se krásným a šťastným okamžikům.

Stromy

Stromy jsou silným psychologickým symbolem. Vězte, že jeden z nejlepších psychoanalytických testů vyhodnocuje psychiku člověka podle toho, jakým způsobem nakreslí strom na kus papíru. Strom je symbolem našich kořenů a v tomto případě má hlubší symboliku. Dva stromy, které tvoří most, znamenají, že uvnitř nás existuje vnitřní konflikt, který jsme ještě nebyli schopni vyřešit. Je znamením emocionálního rozdělení, kdy se nemůžeme vnitřně sjednotit.

Pokud jednou z prvních věcí, kterou jste viděli na tomto obrázku, byly dva stromy, znamená to, že Vaše největší obavy proudí z přijetí tohoto nevědomého emočního rozdělení. Budete se bát přijmout nějakou část sama sebe jako svou.

Medvídek

Jedním ze způsobů, jakým se může každé dítě vždy uklidnit, je objímání medvídka. Je symbolem bezpečí, porozumění a láskyplného tepla pro každé dítě. Medvídek symbolizuje kamaráda, který jej bezpodmínečně chápe. Když má dítě strach, zcela přirozeně obejme svého medvídka.

Jenže medvídci na tomto obrázku jsou poněkud pokroucení. Skutečnost, že jste je viděli jako první, odhaluje něco zajímavého. Bojíte se strachu. Tento strach pramení z traumatu, které se pravděpodobně odehrálo někdy ve Vašem dětství. Jedná se o událost, kdy jste zažili strach a nedokázali jste se ničím uklidnit.

Tuto událost jste zároveň potlačili hluboko uvnitř své podvědomé mysli, a proto se snažíte vyhnout strachu za každou cenu, protože Vám vždy připomíná ten okamžik, kdy jste byli bezmocní a osamoceni. Možná se bojíte být sami. Nebo dokonce věřit ostatním.

Sdílet: