Co vidíte na obrázku? Vaše odpověď vám dá překvapivou charakteristiku vaší povahy

3/5 - (3 votes)

Každý člověk má dvě odlišné stránky své osobnosti, přičemž některé vlastnosti jsou výraznější a některé méně. Jaká je vaše skutečná osobnost? Co vše se skrývá za dojmem, kterým na druhé působíte?

To jak se chováme na veřejnosti je jedna věc, a jak se chováme za zavřenými dveřmi je věc druhá. I tak primitivní věc, jako je fotografie kouře může odhalit jaká je vaše pravá povaha. Jen si pravdivě odpovězte na otázku. Viděli jste kouř nebo lidský plod?

Kouř

Pokud vaše prvotní vnímání směřovalo ke kouři v optické iluzi, pak kladete velký důraz především na názory ostatních. Občas vám až přehnaně záleží na dojmu a na tom, jak jste vnímáni druhou stranou. Naprosto vědomě se snažíte prezentovat sami sebe v to nejlepším světle a získáváte uspokojení z příjímání komplimentů a uznání.

Kritika nebo negativní zpětná vazba vás dokonce může hluboce ovlivnit. Máte totiž tendenci se s nimi vnitřně ztotožnit i když někde hluboko uvnitř víte, že nejsou pravdivé.

To, že jste si kouře všimli jako první, také signalizuje strach ze ztráty lidí, kteří mají ve vašem životě významné místo, zejména pak vaši partneři. Myšlenka na oddělení nebo odcizení od nich může vyvolávat pocity neklidu a obav.

Plod

Pokud jste si na první pohled všimli lidské plodu ukrytého v kouři, pak jste někým, kdo při konfrontaci s výzvami klade velký důraz na osobní morální zásady. Bez ohledu na pokušení, která se mohou objevit, máte pevný závazek k vlastnímu souboru hodnot. Existuje určité hranice, které nikdy nepřekročíte, protože zachování vaší morální integrity je pro vás nanejvýš důležité.

V jádru vašeho bytí leží hluboce zakořeněný závazek k blahu vašeho těla i mysli. Především kladete velký důraz na udržení optimálního zdraví a rovnováhy. Honba za bohatstvím nebo hmotným majetkem je u vás na zadním sedadle pátrání po naplňující a harmonické existenci. Vaší největší touhou je vytvořit život, který vyzařuje mír a přitahuje vás do svého jemného objetí.

Jste obklopeni teplem a láskou svých milovaných a snažíte se vybudovat prostředí, které podporuje radost a štěstí. Právě v těchto chvílích blaženosti nacházíte skutečné naplnění, vychutnáváte si každou drahocennou instanci, jak se vetkává do gobelínu vaší existence.

Sdílet: