Vzduch, který dýcháme je plný plísní, které se uvolňují z atmosféry.

Rate this post

Profesoři americké University of California, Irvine dospěli k objevu, který změní náš pohled na vzduch, který každý den dýcháme. Vystopovali v něm nepatrné úlomky buněk hub. Jde o nanočástice, jejichž velikost je kolem 30 nanometrů, a jsou ve vzduchu mnohem početnější, než jsme si doposud mysleli. Vzhledem k tomu, že dýchání je jedna z nejzákladnějších potřeb života, je nesmírně důležité co nejlépe prozkoumat vše, co by se mohlo dostat do našeho organismu.

Podle vedoucího výzkumu Michaela Lawlera jde se vší pravděpodobností o kousky spor hub. Sledování výtrusů (spor) poletujících kolem nás je důležité např. pro výzkum astmatu nebo různých typů alergií. Výzkumníci zjistili, že se v atmosféře pohybuje až třikrát více nanospor než se předpokládalo. Vytváří zde obláčky spojené ledem. Původně se nečekalo, že tyto nanočástice budou mít původ v houbách. „Větší počet nanočástic v atmosféře většinou vzniká na základě reakcí různých plynů. Obyčejně nedochází k rozpadu větších částic, jako v tomto případě,“ uvedl chemik Michael Lawler ve svém prohlášení.

Ve studii publikované v časopise Science Advances, jsou zkoumané výtrusy 30 nanometrů malé. Výzkumníci se tak domnívají, že kvůli této velikosti byly dříve přehlížené. Obecně jsou biologické fragmenty v atmosféře velké tisíce nanometrů. Právě díky své malé velikosti jsou spory nebezpečné pro svou schopnost vniknout do plic mnohem hlouběji. S tím může souviset i zhoršené astma u některých jedinců v deštivých obdobích.

Vědci o nich uvažují i jako o možném základu pro formování mraků. Díky ledu, který se kolem nich formuje, mohou tvořit jádro pro větší krystaly. „I přesto, že jsou částice biologického původu v atmosféře vzácné, mohou hrát svou roli při formování těchto struktur,“ řekl Lawler.

Jedná se o zajímavý objev, nicméně další pozorování bude nutné. Zatím jde pouze o malý vzorek pozorovaný na jednom konkrétním místě. Nemůžeme tak určit, zda bude situace v jiných podmínkách podobná.

Úvodní fotografie: Ilustrační snímek

Sdílet: