Výzkum, který mnohé pobouřil. Svobodné ženy bez dětí jsou šťastnější než ty vdané s dětmi

4/5 - (1 vote)

Svobodné a bezdětné ženy jsou šťastnější a žijí déle. S touto informací přišel profesor behaviorální vědy na London School of Economics, Paul Dolan. Profesor svůj názor podkládá nejnovější studií, která tvrdí, že bezdětné ženy mají pozitivní přístup k životu a jsou v lepší fyzické kondici.

Už od dob dávného středověku lidé věřili, že měřítkem šťastné ženy jsou schopný manžel a zdravé děti. Psycholog z londýnské univerzity teď ale přišel s překvapivým zjištěním. Ve své studii, která zkoumala několik zadaných i nezadaných žen, zjistil, že neprovdané ženy jsou šťastnější než ty vdané

„Lidé žijící v manželství jsou šťastnější než jiné podskupiny obyvatelstva, ale jen pokud sedí v jedné místnosti, kde se jich zeptají, zda jsou šťastní. Jakmile jeden z manželů odejde, odpověď partnera či partnerky se změní,“ tvrdí Paul Dolan. Oproti tomu nezadané ženy byly optimističtější, zdravější a v lepší fyzické kondici. Ke stejným výsledkům dospěla studie, ve které byly porovnány bezdětné ženy a ty, které už mají několik děti.

Dolan zkoumá aspekty štěstí dlouhodobě. Už v minulosti sepsal knihu Šťastně až do smrti, kde srovnával míru spokojenosti provdaných a neprovdaných, rozvedených a ovdovělých páru a už tehdy přišel na to, že manžele jsou šťastnější než ostatní, ale jen tehdy, mají-li vedle sebe svůj protějšek.

Dále expert na štěstí tvrdí, že muži jsou ve sňatku šťastní, a dokonce i žijí déle než ti svobodní. Nicméně ženy mají zpravidla kratší život než jejich bezdětné a neprovdané vrstevnice. Dokonce manželkám nepomáhá ani finanční a emoční jistota, kterou jim partner dává. Ve svazku jsou náchylnější k depresím a úzkostem.

Navzdory prokazatelným výhodám svobodného bezdětného života, mohou mnohé ženy z této skupiny trpět a být nešťastné. Může za to fakt, jak je v současnosti nastavena společnost. Když někomu totiž řeknete, že máte 40, jste svobodná a nemáte děti, dočkáte se reakce typu: „Och, to je škoda. Neboj se, určitě jednou potkáš toho pravého a vše se změní.“

Zdroj: TheGuardian.com

Sdílet: