Vizualizace nejsmrtelnějších pandemií v historii lidstva

Rate this post

S možností volného cestování po celém světě dáváme také prostor šíření infekčním chorobám. I v této moderní době jsou ohniska chorob téměř vždy konstantní, nicméně ne každé ohnisko dosahuje pandemické úrovně, jako je to u nového koronaviru Covid-19.

Dnešní vizualizace nastiňuje některé z nejsmrtelnějších pandemií v historii lidstva, od Antoniniánského moru až po současný Covid-19.

Časová osa historických pandemií

Nemoci a viry sužovaly lidstvo od nejranějších dnů. Rozsah a šíření těchto nemocí však dramaticky vzrostly s nástupem zemědělství. Rozsáhlé obchody představovaly nové příležitosti interakce lidí a zvířat, které šíření epidemie jen urychlily. Malárie, tuberkulóza, chřipka, neštovice a další nemoci se poprvé objevily právě během těchto raných let.

Rozšiřování měst, exotičtější obchodní cesty a s ním spojený kontakt s různými etnickými skupinami vše jen zhoršovalo. Vlastně můžeme říct, že čím víc se lidé stávali civilizovanějšími, tím víc pandemií se v průběhu let začalo objevovat. Následující přehled je toho důkazem

Navzdory přetrvávání nemocí a pandemií napříč celou historií, existují v průběhu času jisté podobnosti. S lepší zdravotní péčí a pokroky medicíny dochází k postupnému snižování úmrtnosti.

Přenos nemocí

Praxe karantény začala v průběhu 14. století, v rámci ochrany pobřežních měst během morových epidemií. Úřady požadovaly, aby posádky lodí vplouvajících do Benátek z infikovaných přístavů, zůstaly na palubě 40 dní, než se vylodí. Karanténa tedy pochází z Italie.

Na geografii a analýzy týkající se šíření nákazy, se začaly brát ohledy v polovině 19. století v Londýně během vypuknutí cholery. V roce 1854 dospěl Dr. John Snow k závěru, že se cholera šíří špinavou vodou a rozhodl se zobrazit údaje o úmrtnosti sousedních měst na mapě. Tato metoda odhalila epicentrum případů u konkrétní pumpy na vodu.

Co se týče aktuálního stavu, pandemie Covid-19 je stále v raném stádiu a je téměř nemožné předvídat její budoucí dopad. Avšak aktuální opatření jsou více než na místě.

Zdroj: vc

Sdílet: