Odborníci nadále varují před nebezpečím technologie 5G. Budeme poslouchat?

Rate this post

Po celém světě se začíná zavádět technologie bezdrátového přenosu 5. generace, síť 5G, a to i přesto, že se stále více ozývají vědci a doktoři, kteří nás varují před nebezpečím 5G. Tato nebezpečí jsou velmi dobře zdokumentována.

Jednotlivé vlády a průmysl zavádějí 5G, nemají však žádný zájem na bezpečnosti veřejnosti. Technologie má být mimořádně zisková, a zároveň všichni mají být součástí nově vznikající technokracie.

Svůj odpor vůči 5G vyjádřil také emeritní profesor biochemie a základních lékařských věd na Washingtonské státní univerzitě Martin L. Pall, PhD. V jedné studii se podrobně zabývá technologií 5G, v níž nás všechny varuje: „Zavádění desítek milionů antén 5G bez jediného biologického testu na bezpečnost je tou nejhloupější myšlenkou, která v historii světa někoho napadla.“

Ve své zprávě uvádí důvody, proč je 5G mnohem nebezpečnější, než dřívější generace bezdrátové technologie.

Předpokládá se, že 5G je nebezpečná zejména ze čtyř různých důvodů:

 •     Mimořádně velký počet antén.
 •     Velmi vysoké energetické výstupy, které budou použity pro zajištění průniku.
 •     Mimořádně velká úroveň pulzace.
 •     Vysokoúrovňová interakce frekvence 5G na nabitých sestavách, zjevně zahrnujících nabité sestavy snímače napětí.

Profesor poukázal na to, že vlády schvalují pokyny, které ignorují jakékoliv nežádoucí účinky. Dále uvedl, jak tato technologie nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví, a citoval rozsáhlou vědeckou dokumentaci.

5G nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví:

 •    Snížená plodnost
 •    Neurologické/neuropsychiatrické účinky
 •    Poškození buněčné DNA
 •    Naprogramovaná smrt buněk (aptóza)
 •    Oxidační stres, poškození volných radikálů
 •    Endokrinní (hormonální) účinky
 •    Nadbytek intracelulárního vápníku
 •    Rakovina

Jak uvedl profesor Pall na závěr studie, „zavedení 5G je naprosto šílené“. Není to jediný odborník, který vydal takové varování. Přesto zavádění technologie 5G pokračuje na celosvětové úrovni.

Dr. Martin Blank z katedry fyziologie a buněčné biofyziky na Kolumbijské univerzitě uvedl: „Vytvořili jsme něco, co nám škodí a vymyká se kontrole. Před vynálezem Edisonovy žárovky bylo v našem prostředí minimum elektromagnetického záření. Úroveň, kterou máme dnes, je mnohonásobně vyšší, než úroveň v přirozeném prostředí, a navíc rychle narůstá. Pokud to řeknu přímo, poškozuje to živé buňky v našem těle a mnoho lidí předčasně kvůli tomu zemře.“ 

Lékařka a profesorka Sharon Goldbergová uvedla na půdě amerického Senátu: „Bezdrátové záření má biologické účinky. Tečka. To už není předmětem diskuse, když se podíváte na nezávislé posudky na PubMed. Tyto účinky jsou pozorovatelné u všech životních forem… V případě lidí máme nyní jasné důkazy o rakovině, o tom není pochyb. Máme důkazy o poškození DNA, kardiomyopatii, neuropsychiatrických účincích… 5G je netestovaná aplikace technologie, o níž víme, že je škodlivá; víme to na základě vědeckých zkoumání. V akademických kruzích to nazýváme výzkumem lidských subjektů.“

V projevu na půdě OSN přednesla Claire Edwardsová varování před sítí 5G, a nazvala to „válkou proti lidstvu“.

Zdroj: Gaia, WT

Sdílet: