Duchovní transformace spojená se změnou magnetického pólu Země

5/5 - (1 vote)

Změna magnetických pólů Země tzv. přepólování, je podle metafyzické teorie spojeno se změnou vědomí lidstva. Teorie uvádí, že transformace povede k propojení 3. a 4. dimenze a naše vědomí se začne posouvat do vědomí 4. dimenze, zatímco vědomí 3. dimenze začne odcházet.

Osa Země je imaginární středová čára, kolem které se Země otáčí. Pomyslné konce této osy označujeme zeměpisnými póly – severním a jižním. V poslední době se často hovoří o fenoménu přepólování, kdy si právě zmíněný sever a jih vymění svá místa. Tato změna by podle teorie Drunvala Melchizedeka měla ovlivnit lidi jak po energetické, tak i emocionální stránce.

Jeho předpovědi hovoří o tom, že radikální změna magnetických pólů změní nedostatečně uvědomělé lidstvo k nepoznání. Na povrch vyústí emoce jako úzkost, vztek, násilí a celkově zavládne chaos. Měnit se bude ale i Země jako taková. Dojde k mnoha zemětřesením, tsunami, sopečným výbuchům, hurikánům atd. Mnoho lidí by si pomyslelo, že již k takovým událostem dochází.

Budou se dít věci, které překročí hranice našeho chápání

Jakmile se začne propojovat 3. a 4 dimenze, synteticky vyrobené předměty, které se na Zemi přirozeně nevyskytují, začnou postupně mizet, a to podle toho z jakých materiálů jsou. Skutečnost, že začnou věci mizet, způsobí, že lidé, kteří nevědí, co se děje, budou opravdu bláznit. Proto je tak důležité na tohle pamatovat. Je to přirozený proces, a když se začne dít, měli byste jít na místo, které je přirozené, nezůstávat uvnitř umělých struktur. Musíte být venku na zemi. To je důvod, proč velmi vyspělé civilizace stavěli struktury z přírodních materiálů, jako je kámen. Takové struktury vydrží dimenzionální změny.

Změna osy Země: Co říkají vědci?

Odborníci zjistili, že osa je nakloněna pod úhlem 23,44 stupňů. Další zjištění ukazují, že osa pohybuje. Během 20. století se údajně posunula o 10 metrů. Mezi roky 1982 až 2005 bylo zjištěno, že se severní pól pomalu přibližoval ke Kanadě. V roce 2005 severní pól změnil směr na východ a ztrojnásobil svou rychlost na 24 centimetrů za rok. NASA vydala prohlášení, že k tomu došlo kvůli tání ledovců.

Samozřejmě nemůžeme očekávat, že se vědci vyjádří ke spojitosti mezi přepólováním a duchovní transformací. Existuje však hrstka odborníků, kteří se těmto teoriím nebrání.

Sdílet: