VIDEO: Podivné stvoření vycházející z lesa, je podobné Glumovi?

Rate this post

Video nahrané na Youtube vyvolalo mezi uživateli nekončící diskuzi, o skutečném původu videa a s názvem „Tajemná stvoření v lese“. Autor videa Audrée Tanguay Fréchette tvrdí, že v lese spatřil něco, co bylo velmi podobné postavě Gluma z filmu Pán prstenů.

Toto stvoření se náhle vynořilo z lesa na poloostrově Gaspé v kanadském Quebecu. Ve videu, které bylo pořízeno během jízdy v autě, můžete slyšet popis toho co cestující vidí. Záběry samy o sobě ale spustili spousty diskuzí.

Video, které bylo zhlédnuto už více než 260 000krát, se dostalo i na stránky mnoha světových magazínů. Původní video na YouTube získalo všechny druhy komentářů, kdy se lidé snaží pomocí spekulací dospět k závěru, co vlastně za stvoření video zachycuje. Lidé také poukazují na fakt, že los, který stojí u cesty se nezdá být přítomností podivného tvora, nějak zaskočen. Nesnaží se utéct ani se nevyleká. To celé video znehodnocuje ze spontánně natočeného na uměle vytvořené.

Na druhé straně najdeme mezi komentáři i poznámku o tom, že Audrée Tanguay Fréchette možná zachytil na nahrávku mimozemskou bytost, což by zapříčinilo nevšímavost losa, který byl u silnice. Nicméně po shlédnutí videa si nejspíše uděláte obrázek sami:

Pokud jste video sledovali pečlivě, všimnete si tří věcí, které celou záhadu zpochybňují. Za prvé, náhlý pohyb bytosti je zajímavý sám o sobě. Navíc když se podíváte pořádně, všimnete si odrazu předního skla (v levém dolním rohu) a malé kruhovité skvrny nad místem, kde se pravděpodobně objeví bytost. Všechny tři stopy – stvoření, skvrna, odraz předního skla – se pohybují velice synchronizovaně a stejnou rychlostí. Když se fotoaparát pohne doleva tyto tři stopy se pohybují stejně. Takže? O žádné monstrum nejde, přesně díky takových videí, které ukazují falešný obsah, jsou potom vážné výzkumy UFO a paranormální jevy brány za podvod.

Sdílet: