Za Mléčnou dráhou byla objevena obrovská extragalaktická struktura

Rate this post

Tým výzkumníků z univerzity Andrese Bella, univerzity Rio Grande a San Juan objevili důkazy o existenci extragalaktické struktury skrývající se za částí Mléčné dráhy. Skupina publikovala svá zjištění v článku na předtiskovém serveru arXiv, během toho, co čekají na zveřejnění v časopise Astronomy & Astrophysics.

Už nějakou dobu se v okruhu vědců ví o existenci části noční oblohy, který je většinou skrytá kvůli vyboulení v galaxii. Tu tvoří přibližně 10% tmavé oblohy. Vědci dlouho přemýšleli a spekulovali o tom, co se za tímto kouskem skrývá. Tato zóna nikdy nebyla příliš studována, takže o ní máme jen málo informací.

V posledním průzkumu byly použity různé nástroje, které toto tajemství rozklíčovaly. Odborníci začali shromažďovat všechny doposud získaná data a k tomu přidali informace získané z nového průzkumu VVV Survey.

VVV Survey je veřejný průzkum ESO, který v blízké infračervené oblasti skenuje vybouleninu Mléčné dráhy a přilehlou část jižní střední roviny. Zahrnuje několik nejmodernějších výzkumných zařízení umístěných hned na několika místech. Konkrétně byly studovány emise, které jsou schopny procházet plyny, prachem a světlem z hvězd ve výduti a dále až k přístrojům na Zemi.

Během studií infračervených snímků byli vědci schopni identifikovat několik galaxií, které existují daleko za Mléčnou dráhou. A právě kvůli jejich počtu odborníci věří, že společně tvoří to, co nazvali masivní extragalaktickou strukturou. Odhadem by se zde mohlo nacházet až 58 galaxií.

Sdílet: