Podle nových výpočtů jsme součástí druhého života Mléčné dráhy

Můžeme to nazvat jako druhý život, krize středního věku, nebo zombie povstání. Ať už to nazveme jak chceme, zdá se, že naše galaxie kdysi dávno zemřela a poté se vrátila k životu. Tvrdí to japonský astronom Masafumi Noguchi. Jeho výpočty řeší dlouhotrvající tajemství Mléčné dráhy.

V naší galaxii se objevuje něco podivného. Jak se ukázalo Mléčná dráha se skládá z dvou typů hvězd a vědci si nebyli jistí, proč tomu tak je. Jeden typ tvoří alfa prvky jako jsou kyslík, hořčík a křemík. Druhý typ je bohatý hlavně na železo. To znamená, že se musely formovat různými způsoby, ale jak?

Odpověď našel Noguchi pomocí koncepce navržené v roce 2006 s názvem „Akumulace studených proudů“, která popisuje jak se dostávají hvězdy do galaxie přílivem studených proudů plynu. Noguchi počítal s vývojem Mléčné dráhy v období uplynulých 10 miliard let, počínaje obdobím, kdy proudy okolních plynů dorazily do naší Mléčné dráhy a umožnily tak vznik nových hvězd. Časem tyto hvězdy začaly explodovat, tento jev se nazývá Supernova typu II, což je druh zániku, ke kterému dochází, když hvězda vyčerpá své palivo a zhroutí se pod svou vlastní gravitací. A právě Supernovy typu II vypustily spousty alfa prvků, čímž vznikly hvězdy bohaté právě o tyto prvky.

Ale zhruba před 7 miliardami let se proudy studeného plynu srazily s jinými mraky plynu a vytvářely šokové vlny, které zahřály galaxii na mnohem vyšší teplotu. V tom okamžiku plyn přestal proudit do galaxie a hvězdy se přestaly formovat – ale stále docházelo k jejich zániku. Tentokrát vysrážené hvězdy explodovaly jako Supernovy typu Ia. Tyto supernovy se vyskytují pouze tehdy, když je hvězda v těsné binární oběžné dráze s bílým trpaslíkem, který vytáhne plyn od svého většího společníka, dokud není stlačený do takové míry, že vyvolá jiskřivou jadernou reakci.

Nakonec asi před 5 miliardami let plyn v Mléčné dráze vyzařoval dostatečné množství záření, aby se znovu začal ochlazovat. Studený plyn se znovu začal rozpínat zpět do galaxie a nové hvězdy se znovu začaly formovat. Ale tentokrát pro své formování využily okolní železo. To vysvětluje, proč některé hvězdy naší galaxie jsou bohaté na železo a některé nejsou.

Takže to máme: Trvalo to 2 miliardy let, kdy Mléčná dráha úplně přestala vyrábět hvězdy. Dokonce byla i chladnější a tyto vlastnosti vykazují i jiné galaxie: Andromeda, náš nejbližší soused, také tvořila hvězdy ve dvou oddělených obdobích a totéž platí pro jiné galaxie, které jsou mnohem masivnější než naše. Noguchiův model se nevztahuje na všechny galaxie – zdá se, že menší galaxie vytvářejí hvězdy nepřetržitě,”… budoucí pozorování nedalekých galaxií mohou revoluci v našem pohledu na formování galaxií změnit ještě víc,” dodává na závěr Noguchi.

Zdroj: nature.comacademic.oup.comcuriosity.com