Podle nedávné studie už mimozemšťané prozkoumali naší galaxii a navštívili i Zemi

5/5 - (2 votes)

Naše galaxie je údajně plná mezihvězdných mimozemských civilizací, alespoň to tvrdí nejnovější studie, zveřejněná minulý měsíc serverem The Astronomical Journal. Celá práce je zároveň odpovědí na tak známou otázku Fermiho Paradoxu, která se ptá, proč jsme ještě nenašli důkaz o existenci mimozemské inteligence.

Za zapeklitou otázkou paradoxu stojí fyzik Enrico Fermi, který během jedné schůzky s kolegy položil docela jednoduchou otázku, a to „Kde jsou všichni?“ Tím upozornil na fakt, že ač je vesmír relativně dost starý, nenacházíme v Mléčné dráze žádné stopy po mimozemských civilizacích. V roce 1975 provedl astrofyzik Michael Hart studii, ve které tvrdí, že od vzniku naší galaxie uplynulo 13,6 miliard let, což je dostatečně dlouhý čas na kolonizace, přesto jsme o nich nic neslyšeli.

Zatímco Hartův závěr spočíval v tom, že není možné, aby existovali další jiné vyspělé civilizace, nová studie se na Fermiho paradox dívá ze zcela jiného úhlu. Možná si jen mimozemšťani dávají na čas a jsou mnohem strategičtější. Co tím mají autoři studie na mysli? Dosavadní studie zabývající se odpovědí na Fermiho paradox jednoduše neberou v potaz skutečnosti jako pohyb hvězd a celých galaxií.

Hvězdy a planety kolem nich obíhají kolem středu galaxie různými cestami i různou rychlostí. V průběhu tohoto procesu, také občas obíhají kolem sebe navzájem. Mimozemšťané tak jednoduše mohou čekat na své planetě až se k nim přiblíží jejich další cíl, tvrdí nová studie. V tomto případě by vyspělým civilizacím trvalo prozkoumat celou galaxii mnohem déle, než odhadoval Hart. Jsou tedy dvě možnosti, buď se k nám ještě nedostali dostatečně blízko, nebo možná ano a dlouho před tím, než se lidé vyvinuli.

Studií bylo mnoho, které tedy věřit?

Fermiho paradox byl předmětem nejedné studie. Jejich závěry vždy nabídly nový pohled. Autoři nejnovější studie však poukazují na fakt, že předchozí výzkumy nezohlednily zásadní skutečnosti naší galaxie: pohybuje se. Stejně jako planety obíhají hvězdy, hvězdné systémy obíhají kolem galaktického centra. Naše sluneční soustava například obíhá kolem galaxie každých 230 miliónů let.

Pokud tedy vzniknou civilizace ve hvězdných systémech daleko od ostatních, mohou namísto zdlouhavého cestování jen čekat, až se jejich orbitální cesta přiblíží k obyvatelnému hvězdnému systému. Poté co si podmaní nový systém, mohou mimozemšťani znovu čekat na další optimální cestovní vzdálenost, aby mohli učinit svůj další „skok“. Jednoduše řečeno, v tomto scénáři mimozemšťané necestují napříč galaxiemi. Jen čekají až se jejich hvězda přiblíží k jiné s obyvatelnou planetou.

Autoři studie tedy dospěli k jednoduchému závěru. Doposud jsme objevili přibližně 4000 planet mimo naší sluneční soustavu. Naše galaxie čítá nejméně 100 miliard hvězd, a ještě víc planet. Prohlašovat tedy, že žádná z těchto planet není domovem jiné civilizace, je stejné jako byste tvrdili, že v oceánu nežijí žádní delfíni, protože jste žádného za celý život v tak velkém množství vody neviděli.

Sdílet: