Pod povrchem Marsu může existovat život

V posledních letech se Mars více a více podobá místu, kde se kdysi mohl rozvíjet život. Nyní někteří vědci věří, že rudá planeta může mít proporce pro život v současné době. Jen musíme projít do podzemí.

Ve výzkumu zveřejněném v Nature Geoscience se tým, pod vedením JPL, podíval na množství kyslíku v marťanské půdě a jejich nálezy byly ovlivněny dvěma klíčovými, nedávnými objevy. Za prvé, kosmický rover Curiosity našel na Marsu skály, které byly silně oxidovány, dost možná výsledkem vody pronikající do hornin. Druhý je nedávný výzkum, který odhalil zdroje slané vody na Marsu. Podíváme-li se hlouběji na množství kyslíku ve skalách a na potenciální kyslík v podzemních nádržích slané vody, zjistíme, že je kyslík dostatečný k udržení jednoduchých druhů podpovrchového života.

“Našli jsme něco velmi překvapivého: na Marsu mohou na různých místech existovat solné roztoky,” říká Vlad Stamenkovič, vědec JPL a vedoucí autor. “Plně postačují k tomu, aby umožnily aerobní dýchání mikrobů, a dokonce i hub, které představují nejjednodušší formu života.”

To otevírá možnost života v různých kapsách Rudé planety, ačkoliv se nedopusťte chyby, tato studie neprokazuje, že by na planetě teď život existoval. A pokud tam již život existuje bylo by těžké jej prokázat. NASA má tendenci vyhnout se jakýmkoli oblastem na Marsu, které vykazují vodní usazeniny, protože se obávají její kontaminace, bakteriemi ze Země.

Důkazy o solných jezerech tohoto druhu v podzemí planety jsou více než prokazatelné, včetně jednoho na jižním pólu Marsu. Jde o nejlepší místo, kde bychom mohli počínající život hledat. „Záležitost výskytu kyslíku na Marsu je reálnější, než jak se zdá, a pro nás se tak naskytl úplně nový pohled na tuto planetu“ dodává Stamenkovič.

A měl pravdu, pohled na Mars, který jsme měli od šedesátých let minulého století, kdy námořní misie objevily zdánlivě suchý, pustý svět, můžeme hodit za hlavu. Od té doby jsme hledali důkazy minulé vody na Marsu, kterých máme hodně. Zkrátka shromažďovali jsem jen informace o možném minulém životě, ale nyní můžeme pozorovat a zkoumat vývoj současného života na planetě.