Observatoře po celém světě zaznamenaly podivnou anomálii táhnoucí se z Havaje do Číny

Minulé úterý byla v různých částech planety detekována podivná oscilace v magnetickém poli Země. Astronomové byli pochopitelně tímto incidentem zmateni. Mysleli si totiž, že šlo o sluneční bouři. Tato možnost byla později vyloučena kvůli nízké aktivitě Slunce.

Různé magnetometry napříč celým světem detekovaly neobvyklou vlnu, které přecházela z Havaje do Číny. Zařízení INTRAMAGNET, globální síť observatoří, které monitorují magnetické pole Země, dokonce zachytily vzácnou aktivit v oblasti polárního kruhu a na Antarktidě.

Z Havaje do Číny

V poslední době se magnetické pole Země chová poklidně. Slunce prochází solárními minimem, a to nejhlubším za poslední století. Geomagnetické bouře se tak jednoduše v tomto období nedějí. Stuart Green, provozovatel magnetometru v britském Prestonu, ve svém prohlášení uvedl: „Vzhledem ke známým faktům, jsem byl v šoku, když naše nástroje detekovaly magnetickou abnormalitu. Více než 30 minut oscilovalo místní magnetické pole jako sinusová vlna.“

Green tyto údaje ověřil s daty slunečního větru ze satelitu NOCA DSCOVR. Vysvětlení této anomálie ale nenašel. A nebyl jediný, kdo si toho všiml. Na norských Lofotenských ostrovech detekovali podobnou anomálii.

Co způsobilo magnetickou anomálii?

Vesmírní fyzici nazývají tento jev jako nepřetržitý puls. Představte si, že foukáte na kus papíru, s každým výdechem se papír zachvěje. Sluneční vítr má podobný vliv na magnetické pole. Nepřetržité pulsy jsou v podstatě srovnatelné s tímto chvěním, které se šíří podél magnetosféry Země.

Během nejaktivnější fáze slunečního cyklu se toto kmitání snadno ztratí v hluku geomagnetické aktivity. Během extrémního solárního minima lze ale takové vlny detekovat okamžitě. Magnetické pole Země bylo 23. června tak tiché, že vlna byla pozorována po celém světě.

Celosvětová síť magnetických observatoří INTERMAGNET ukázala, že vlna se táhla z Havaje do Číny až po polární kruh. Náznak takové vlny se projevil i na Antarktidě.

Zdroj: SW

Sdílet: