Nikola Tesla a jeho 7 “ztracených technologií”

Nikola Tesla byl vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů, byl to ohromný člověk a génius, který dokázal vymyslet spousty nadčasových věcí, o kterých mnoho lidí neví. Nedávno byla zveřejněna řada dokumentů, které jsou volně k dispozici v rámci zákona o svobodě informací. Tyto dokumenty, které musela FBI zpřístupnit mimo jiné odhalují fakt, že Tesla nezemřel 7.ledna 1943, jak se všude uvádí, ale o den později, tedy 8.ledna. 

Zde najdete zveřejněné dokumenty FBI, které byly díky zákona odkryty, a které s sebou přinesli úplně nový pohled na génia Nikola Teslu, jeho vynálezy a na jeho odkaz. Nikola Tesla byl géniem, s nápady, které byly doslova nadčasové, představoval si jasnou a pozitivní budoucnost pro lidstvo, dokázal patentovat a vytvořit stovky technologií, které si nikdo předtím nedokázal ani neodvážil představit. Právem se říká, že chorvatský vynálezce byl člověkem, který změnil svět. V tomto článku se podíváme na sedm “ztracených” vynálezů od Tesly, o kterým mnoho lidí neví. 

Teslova technologie UFO létajícího talíře, které se nedostalo na veřejnost

Je známo, že Tesla se zabýval různými druhy energie a alternativními zdroji. Navzdory tomu, že konstrukce Teslova revolučního vozu se nedostala mezi veřejnost, odpovídala popisu létajících objektů UFO. Dokonce se spekulovalo o tom, že nadčasový vůz měl “oči”, vyrobené z elektro-optických čoček uspořádaných v kvadrantech, což pilotovi umožňovalo vidět všechno kolem svého vozu. Obrazovky a monitory byly umístěny na konzoli, v podstatě byly součástí řídící jednotky, tak jako je tomu dnes například s parkovacími asistenty, zabudovanými v autě. Neuvěřitelný vynález zahrnoval i zvětšovací čočky, které mohly být použity bet změny pozice.

Důkazy o tom, že toto vozidlo existovalo, se objevují v rozhovoru mezi Nikola Teslou a The new York Herald, roku 1911: ” Můj létající stroj nebude mít ani křídla ani vrtule. Mohli byste stroj vidět na zemi a nikdy byste nečekali, že jde o létající stroj. Přesto se bude moci pohybovat vzduchem v každém směru s dokonalou bezpečností, při vyšších rychlostech, než bylo dosud dosaženo, bez ohledu na počasí a bez ohledu na vrchní nebo spodní poryvy větru. Bude li třeba, stroj se nad tyto proudy zvedne. Může zůstat naprosto stacionární ve vzduchu, dokonce i ve větru, po dlouhou dobu. Jeho zdvihací síla nebude záviset na žádném jemném zařízení, která se běžně pro vzlet používají, ale na pozitivní mechanické akci.”

Teslův smrtelný paprsek

Před vydáním, doposud neveřejných dokumentů FBI mnozí lidé tvrdili, že Teslův smrtelný paprsek je jen další z fantasy výmyslů, jeho fanoušků. Důvěryhodnější informací byla ta, že neexistoval. FBI tvrdila více než deset let, že žádný z jejich agentů nikdy před tím tuto skutečnost nevyšetřoval ani nikdy takový vynález nebyl v držení jejich úřadu. Nicméně, když se podíváte na zveřejněné spisy, najdete i mezi nimi i dopis adresovaný prvnímu řediteli FBI J. Edgarovi Hooverovi, který zdůrazňuje význam článku, v němž Tesla hovoří o smrtelném paprsku a jeho “zásadním významu” pro budoucí válčení. Na základě dopisu, byl Tesla pod neustálým dohledem, aby byl chráněn před “potencionálními nepřáteli”, kteří mohli mít zájem o ” tajemství takového neocenitelného nástroje války a / nebo obrany “.

Volná energie a bezdrátová elektřina

Prostřednictvím financování společnosti JP Morgan, Tesla úspěšně postavila a otestovala slavnou věž Wardenclyffe. Základem byla masivní bezdrátová přenosová stanice, která podle Tesly měla schopnost přenášet bezdrátovou energii na velké vzdálenosti. Pro Teslu byla věž Wardenclyffe znamením počátku masivního projektu volné energie. Tato věž měla být podle jeho vyzí použita nejen k přenosu volné energie, ale i k vysílaní zpráv, či telefonních hovoru po celé Zemi. 

Jak vysvětluje sám Tesla, Země je “… jako nabitá kovová koule pohybující se vesmírem”, která vytváří obrovské, rychle se měnící elektrostatické síly, které se s intenzitou zmenšují se čtvereční vzdálenosti od Země stejně jako gravitace. Vzhledem k tomu, že směr šíření vyzařuje ze země, takzvaná síla gravitace je směrem k zemi. Jeho teorie byly založeny na myšlence, že naše planeta měla schopnost řídit signály. S využitím řady různých věží mohla Tesla tento nápad uskutečnit.

Teslův Oscilátor

Toto zařízení bylo elektromechanickým přístrojem patentovaným Teslou v roce 1893. Zařízení bylo lidmi známé jako stroj zemětřesní, poté co evropský vynálezce tvrdil, že jedna z verzí jeho zařízení způsobila zemětřesení v New Yorku v roce 1898. Jak z tohoto tvrzení vyplývá, zařízení mohlo údajně simulovat zemětřesení, což představovalo potencionální hrozbu bezpečnosti, protože by tento stroj mohl být využit jako zbraň. Teslovi odpůrci jsou navíc přesvědčeni, že tato technologie byla později rozvíjena a používána projektem HAARP, ,což je zkratkou pro projekt v češtině nazývaný Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum

Teslovy futuristické letadlo

Krom vytváření zařízení, které by mohly představovat potencionální zbraně, a zařízení, které by nám mohly nabízet volnou energii, pracoval také Nikola Tesla na elektricky poháněných vzducholodích, které by podle zpráv mohly dopravovat cestující z New Yorku do Londýna za pouhé tři hodiny. V současně době takový let trvá něco málo kolem 7 hodin. Nebyla to obyčejná letadla, jejich smyslem byla schopnost využít ke svému letu energii přímo z atmosféry Země, takže tato letadla nemusela nikde zastavovat a doplňovat palivo. 

Drony v roce 1898

Každý kdo si myslí, že drony jsou výsledkem nejnovějších technologií se plete. Tesla je vynalezl již před sto lety. Tesla tento vynález nazval jako TELEAUTOMATON. Nejvtipnější na všem je, že vláda tedy tuto technologii vlastní už více než sto let, což samozřejmě vyvolává i řadu otázek. Například jak dlouho vláda drony používá, nebo je jen dále vyvíjela, než tuto technologii představila společnosti?

Zde je výňatek ze zprávy patentového úřadu:

“Je známo, že já, Nikola Tesla, občan Spojených států žijící v New Yorku v kraji a státě New York,jsem vynalezl určité nové a užitečné vylepšení v metodách a zařízeních pro dálkové ovládání provozu hnacích motorů, kormidelního zařízení a jiného mechanismu neseného pohyblivými tělesy nebo plovoucími nádobami, z nichž je následující specifikace s odkazem na přiložené výkresy a tvořící součást stejného … Vynález, který jsem popsal, se ukáže užitečným v mnoha ohledech. Plavidla nebo Vozidla jakéhokoliv vhodného druhu mohou být použity, jako jsou životní, expediční nebo pilotní lodě a podobně, nebo pro přepravu dopisů, obalů, zásob, nástrojů, předmětů nebo materiálů libovolného popisu, pro zřízení komunikace s nepřístupnými regiony a prozkoumání podmínek, které existují v těchto oblastech, k zabíjení nebo zachycení velryb nebo jiných mořských zvířat a pro mnoho dalších vědeckých, technických nebo obchodních účelů; ale největší hodnota mého vynálezu vyplyne z jeho působení ve válce a výzbroji, protože z důvodu své jisté a neomezené destruktivity bude mít tendenci přinášet a udržovat trvalý mír mezi národy. “

Od: “Specifikace tvořící součást dopisu č. 613809 ze dne 8. listopadu 1898.”  Plné původní text a schémata jsou k dispozici na webových stránkách amerického patentového a obchodního rejstříku:  http://patimg1.uspto.gov/.piw ? docid = 00613809 & SectionNum = 1 & IDKe

Pohonné systémy pro kosmickou loď a Teslova dynamická teorie gravitace

Z patentů a vynálezů, které Tesla vytvořil, je patrné, že jej fascinovali létající předměty.

V článku o největším úspěchu člověka Tesla nastínil svou dynamickou teorii gravitace, která říká, že “světlovodný éter naplňuje veškerý prostor”. Tesla uvedl, že v éteru působí živoucí tvůrčí síla. Eter je vrhán do “nekonečně malých vrtulí” (“mikrosilikátů”) blízkým rychlosti světla, čímž se stává ponížitelnou hmotou. Pak síla ustoupí a pohyb přestane, hmota se vrátí k éteru (forma “atomového úpadku”).

Pro nás by byly tyto procesy užitečné například takto:

  • Mohli bychom sražením dostat potřebné látky z éteru.
  • Z odvozené energie může lidstvo vytvořit prakticky co chce a potřebuje
  • Bylo by možné změnit velikost Země
  • Měli bychom kontrolu nad počasím, či klimatem
  • Mohli bychom rozvíjet život v nekonečných formách

 

 

Sdílet:
Loading...