Lingvistika je klíčem ke komunikaci s mimozemšťany, bude to ale fungovat?

Komunikace je na prvním místě, pokud jde o blízké setkání s cizími druhy a lingvisté byli zvědaví, jak by to vypadalo. Všichni jsme viděli v televizích filmy a televizní pořady v nichž už mimozemšťané mluví našim jazykem. Ale v reálném životě nemůžeme očekávat, že Cizinci budou automaticky rozumět tomu, co jim říkáme. Takže to bude na odbornících lingvistiky, kteří budou muset odvést nejtěžší práci, až a jestli vůbec, tato situace nastane.

Jazykové bariéry jsou samozřejmě největším rizikem. Dokonce i mírumilovný cizí druh by mohl špatně pochopit, co jim chceme říct a může naše vyjadřování brát za nepřátelské chování. Jazykové bariéry a nedorozumění jsou příčinou konfrontace a války mezi lidmi po staletí. Neexistuje žádný důvod, proč by se mezi lidmi a mimozemšťany nemohlo stát to stejné, což znamená, že lingvisté musí být velmi opatrní.

„Existuje tolik možností, jak si vyložit i ty nejjednodušší fráze, a právě to je důvod, proč může být komunikace tak obtížná.“ Vysvětluje lingvista Daniel Evert v online magazínu Live Science a dodává „Vždy může přijít chyba. Není to o tom, co zrovna děláš, ale o tvém příštím kroku. Jak budeš reagovat na svou chybu, na neúmyslný faux pas a na nedorozumění?“

Pokud mimozemští návštěvníci nebudou vybavení trpělivostí vůči nám, může i sebemenší komunikační šum znamenat katastrofální konec, namísto přátelského povídání. Kdybychom se setkali s mimozemšťany, pravděpodobně bychom na této planetě vyzkoušeli každý možný jazyk ve snaze najít nějaký společný. Ale zároveň nemůžeme předpokládat, že Oni naši řeč neznají, zvláště když víme, že nás už mnohokrát navštívili.

Sheri Wells-Jensenová je lingvista na státní univerzitě Bowling Green a často přemýšlela o tom, jak se přiblíží k lámání lingvistické bariéry mezi lidmi a cizinci. “Pokud očekáváme, že narazíme na mimozemský jazyk, musíme začít přemýšlet o tom, jak moc se bude lišit od toho co je nám známo. Musíme vytvořit spoustu bláznivých hypotéz a musíme začít přemýšlet nad hranicemi nemožného.”

Když se nad tím zamyslíte, způsobů, jak mohou mimozemšťané komunikovat je opravdu hodně. Mohou třeba používat formu znakové řeči, nebo co když mluví jen na bázi telepatie, to by byl teprve oříšek pro lingvisty.

Sheri Jensenová také poukazuje na fakt, že mnoho lidí se nedokáže přenést například přes rasové rozdíly. Myslí si, že bílá rasa je něco víc. Barva kůže je ale v porovnání s mimozemskými bytostmi jen malý rozdíl. Dokážete si tedy představit, jak by vypadalo setkání takových lidí s mimozemských druhem, který nevypadá vůbec jako my?

Komunikace s cizinci bude obtížným úkolem, bez ohledu na to, kdo se úkolu zhostí a jak moc se na něj připravuje. Budeme mít co dočinění s něčím neznámým, a to vždy představuje riziko. Dokonce i ti nejpřátelštější mimozemšťané se mohou hluboce urazit, když řekneme nebo uděláme něco špatně. Například my jim ukážeme palec nahoru a pro jejich kulturu to muže znamenat to stejné, co u nás vztyčený prostředníček. A to bychom rozhodně nechtěli. Samozřejmě bavíme se o situaci, kdy se s námi budou chtít bavit Oni sami. Kdy a jestli to přijde je ale stále ve hvězdách (skoro doslova).