Komu patří neznámá DNA objevená v poušti Atacama?

5/5 - (2 votes)

K opravdu zajímavému objevu došlo v útrobách nehostinné pouště Atacama. Pustina, která se svými podmínkami nejvíce podobá Marsu, vědcům pořádně zamotala hlavu. Jak se totiž ukázalo DNA se neshoduje s žádným dosud známým organismem žijícím na Zemi.

Poušť Atacama je drsné, suché, prašné a velmi nehostinné místo, stejně jako povrch Rudé planety. Právě proto se NASA na toto místo zaměřila, a právě zde provádí tréninkové mise připravující stroje ale i lidi na cestu a život na Marsu.

I když dosud nemají vědci ponětí o tom, zda na Marsu existuje život, mají jisté podezření vzhledem k životu objevujícím se v některých částech pouště Atacama. Konkrétně zde žije více než 500 druhů vegetace, někteří plazi, několik hlodavců, tučňáci, hmyz a pár dalších. Nově se objevil i nový druh DNA, kterou vědci nedokážou identifikovat. Mikrobiom, jehož DNA pochází z organismu neznámého vědě. Může se jednat o život, který bychom měli hledat na Marsu?

Výzkum vede Alberto G. Fairén, hostující vědec na katedře astronomie na Cornellově univerzitě. Společně se svým týmem testují některá stará a nová zařízení pro budoucí mise na Mars, zda jsou nástroje dostatečně citlivé na detekci organických sloučenin, které se mohou velmi lišit od těch na Zemi. Tyto testy byly provedeny v poušti Atacama v jurské fosilní deltě Piedras Rojas, 100 milionů let starém řečišti připomínajícím kráter Jezero na Marsu. Kráter Rudé planety je starý víc než 3 miliardy let. Ovšem tyto dvě místa jsou těmi nejlepšími, které mohou vědci vzájemně srovnat.

Stejně jako kráter Jezero má i tato část pouště jíl a hematit, oxid železa, díky kterému je Mars červený. Vědci doufali, že najdou mezi těmito místy podobnosti. Nicméně to, co našli, bylo vskutku neočekávané. Odborníci ve sví studii napsali:

„Pro tuto práci výzkumníci provedli geologické testy v Piedras Rojas pomocí čtyř přístrojů, které jsou v současné době nebo brzy budou na Marsu. Zjistili, že vzorky Piedra Roja vykazují četné mikroorganismy neurčité klasifikace, tedy to, co odborníci označují jako „temný mikrobiom“ a směs biologických podpisů současných a starověkých mikroorganismů, které jsou stěží detekovatelné pomocí modernějšího laboratorního vybavení.“

Temný mikrobiom

Podle tiskové zprávy je „temný mikrobiom“ obecný termín, který vědci používají k označení genetických fragmentů organismu vědě neznámých. Fairén a další vědci zjistili, že devět procent analyzovaných genetických fragmentů pochází z temného mikrobiomu a byly tak neobvyklé, že je nemohli srovnávat s žádným jiným známým organismem.

Mikrobiolog z Madridského centra pro astrobiologii Armadno Azua-Bustos spekuloval o tom, že tento obskurní mikrobiom pochází z dávno vyhynulých forem života, které se nikdy předtím nikde na Zemi nenašly. Pokud jsou ze starověké Země, mohly by být také ze starověkého Marsu? Nikdo to nemůže říct, protože nikdo neví, co jsou zač. To je ten problém: Vzorky jsou nejasným mikrobiomem smíchaným s biologickými podpisy současných a starověkých mikroorganismů, které tým sotva detekoval nejpokročilejší technologií na Zemi nebo Marsu.

Sdílet: