Hubbleův dalekohled odhalil, že se vesmír rozpíná stále rychlejším tempem a nikdo neví proč

Od Velkého třesku nabrala rychlost rozpínání vesmíru na otáčkách. Samozřejmě odborníci mají své předpovědi o tom, jak se bude vesmír rozpínat do budoucna ale tohle nikdo nečekal. Mezi předpovědí a skutečností je podstatný rozdíl, což dokazují i získaná data z Hubbleova vesmírného dalekohledu.

Rychlost rozpínání vesmíru je označována mezi vědci jako Hubbleova konstanta, která je zároveň jedním ze základních principů našeho chápání vesmíru. Dosud byla hodnota této veličiny předpovídána na základě dat z Planckovy družice agentury ESA a už několikrát došlo k rozporu mezi údaji měřenými teleskopem a dříve určenou hodnotou Hubbleovy konstanty.

Během posledního měření vědci analyzovali světlo ze 70 hvězd z galaxie Velký Maggelanův mrak. Právě zde hvězdy předvídatelně mění svůj jas, což odborníkům umožňuje sledovat změny mezigalaktických vzdáleností a tím i rychlost rozpínání vesmíru.

Použitím těchto dat k novému výpočtu Hubbleovy konstanty, byla zjištěna velká odchylka od dříve publikovaných dat, což i podle Adama Riesse, vedoucího studie a profesora na univerzitě Johnse Hopkinse „není možné považovat za náhodu,“ ukázalo se, že vesmír se rozpíná o celých 9 % rychleji, než tomu bylo v dobách Velkého třesku.

Nejprve si mnoho odborníků myslelo, že jde o chybu Hubbleova dalekohledu, ale nová data prokázala, že tomu tak skutečně je. Vesmír se rozpíná mnohem větší rychlostí, bohužel zatím nikdo netuší, proč tomu tak je, a co mohlo expanzi zrychlit.

Zdroj: Futurism.com, IFLScience.com

Sdílet: