Éter – temná energie kosmu a pátý základní element zárověn

Ve starověku a středověku se věřilo, že éter, byl záhadný materiál, který jednoduše vyplnil oblast kosmu nad pozemskou sférou. Po celou dobu byl éter záhadným prvkem a byl spojován s řadou přírodních jevů, jako je například světlo a jeho pohyb, nebo třeba s gravitací. Navíc se také v dávných dobách věřilo, že éter byl jedním z prvních prvků vesmíru. Ve skutečnosti na konci devatenáctého století, vědci předpokládali, že éter se prostoupil kosmem a stal se jakýmsi médiem pro světlo, které tak mohlo cestovat jako ve vakuu. Nicméně pozdějšími experimenty se toto tvrzení nepodařilo prokázat.

Stará řecká mytologie popisuje éter jako čistou esenci, podobnou vzduchu. Tak jako obyčejný smrtelník potřebuje vzduch pro přežití, tak potřebovali bohové éter, aby jej dýchali a aby s ním vyplnili prostor, ve kterém žili. Zmínku o tomto prvku můžeme najít i v Platonově knize Timeaus, kde se Platon zmiňuje o existenci Atlanty. Řecký filosof se zde zmiňuje o vzduchu a vysvětluje následující, cituji:” tam je ten nejprůhlednější druh, který je nazýván jménem éter (αίθερ)”.

Termín se objevuje jak v aristotelově fyzice, tak ve staré elektromagnetické teorii konce devatenáctého století. Pro Aristotela (384-322 př. Nl) byl éter materiál, z něhož byl tvořen takzvaný sublurnární svět, který je tvořen ze známých čtyř prvků: země, voda, vzduch a oheň. Na rozdíl od nich byl éter, pro Aristotela, jemnějším a lehčím prvkem, a mnohem dokonalejším než ostatní čtyři (Aristotelova fyzika je kvalitativní, nikoliv kvantitativní), především proto, že jeho přirozený pohyb je kruhový na rozdíl od ostatních čtyř prvků, které se pohybují přímočaře.

Zmínku u éteru najdeme i v starobylé hindské filozofii. V Indii je éter známý jako akasha . V kosmologii Sánkhja je zmínka o  “pañcha mahā bhūta”, což je pět základních prvků a každý z nich je osmkrát jemnější než ten předchozí: Země (bhumi), Voda (apu), Oheň (agní), Vzduch (vāyu) a Ether (ākāśa). Sánkhja byla jednou  ze šesti ortodoxních škol indické filosofie.

Díky Aristotela, který tento prvek rozpoznal, se éter začal označovat jako pátý prvek, nebo také “qüinta essentia”, z čehož pochází velice známý výraz kvintesencev současné kosmologii je se tento výraz používá k označení temné energie. Dále byl také éter spojen s gravitací. V podstatě jej Isaac Newton použil v jednom z prvním publikovaných gravitačních teorií. 

Ve skutečnosti to bylo použito v jednom z nejprve publikovaných gravitačních teorií Sir Isaac Newton, nazvaný Philosophiæ Naturalis Principia Mathematicav češtině Matematické principy přírodní filozofie, nebo také jen Principa. Ve své práci založil Sir Isaac Newton celý popis planetárního pohybu na teoretickém zákoně dynamických interakcí. Jak je uvedeno v ” Newtonových pohledech na éter a gravitaci“, Newton se vzdal stálých pokusů o započítání této konkrétní formy interakce mezi vzdálenými tělesy zavedením mechanismu šíření prostřednictvím zasahujícího média a toto zasahující médium nazval Éter.

Navíc Newton popisuje éter jako médium, které “proudí” neustále směrem dolů k povrchu Země a je částečně absorbován a částečně difuzován. Tento “oběh” éteru spojil s gravitační silou, a tím vysvětloval působení gravitace ne-mechanickým způsobem.

 

Sdílet:
Loading...