Co bychom našli za hranicemi vesmíru?

Rate this post

Můžeme vůbec zjistit zda má vesmír nějaké hranice, nebo naopak, že je nekonečný? A pokud přece jen existuje pomezí vesmíru, co bychom tam našli? I přes veškerý vědecký pokrok, kterého lidstvo zatím dosáhlo, zůstává vesmír jednou z největších záhad, kterou známe. Sice do něj létáme a stavíme orbitální stanice, zatím jsme ale nebyli schopni navštívit lidskou nohou ani žádnou jinou další planetu. Proto je dobré si hned v úvodu přiznat, že o vesmíru nevíme prakticky skoro vůbec nic.

Jednou z otázek, která je zatím bez odpovědí, je ta, zda existuje hranice vesmíru a jestliže ano, co je za ní? Pro začátek si můžeme vytýčit hranice vlastní, založené na tom co vidíme. Oblast, do které dokáže doputovat elektromagnetické záření nazýváme pozorovatelný vesmír. Tím se vytváří hranice mezi tím, co můžeme vidět a tím, co pro nás zůstává v naprosté temnotě.

Pozorovatelný vesmír

Nemusíme zacházet do technických podrobností. Stačí pouze podotknout, že podle současných kosmologických teorií je vesmír nekonečný a jeho existence započala před 13,8 miliardy let při Velkém třesku. Informace o vesmírných objektech se ovšem šíří prostřednictvím elektromagnetického záření rychlostí světla, tudíž není logicky možné dohlédnout dál než do vzdálenosti, kterou světlo urazilo za dobu existence kosmu. To by dávalo pozorovatelný vesmír s rozměrem téměř 28 miliard světelných let.

Nicméně kosmos se od Velkého třesku rozpíná, a to zrychleně, takže se pro nás pozorovatelný vesmír zvětšuje. Místa, jež světlo opustilo před 13,8 miliardy let, tak v současnosti leží ve vzdálenosti kolem 46 miliard světelných let. Pozorovatelný vesmír má tedy v průměru zhruba 92 miliard světelných let.

Co je za hranicí pozorovatelného vesmíru?

Jak velký tedy vesmír skutečně je? Viditelný vesmír kolem nás má napříč kolem 90 miliard světelných let. Mnohem větší část vesmíru ale nejsme schopni vidět. Popravdě řečeno to, co skutečně vidíme, je jen oblázek na pláži plné kamenů. Některé odhady udávají, že vesmír je až 250x větší, jiné dokonce tvrdí, že až tisíckrát větší. Teorií o tom, co se v tomto pro nás neviditelném prostoru nachází, existuje mnoho. Tady jsou některé z nich.

Multivesmír

Multivesmír nebo Mnohovesmír je teorie o existenci mnoha vesmírů, která v podstatě říká, že za hranicí našeho pozorovatelného vesmíru existuje další jiný vesmír a za ním další a další. Navzájem by se prostory mohly ovlivňovat, a dokonce by mohly mít vlastní fyzikální zákony, zcela odlišné od těch, které známe.

Nekonečný vesmír

V současné době nejuznávanější kosmologická teorie. Vesmír je jednoduše nekonečný, nemá žádné hranice ani limity. Tato teorie se zakládá na předpokladu, že po Velkém třesku došlo k odmrštění nahromaděné hmoty do ohromných vzdáleností a dodnes k němu dochází, proto se vesmír neustále rozpíná a nikde nekončí.

Černá díra

Další teorie je postavena na myšlence toho, že Velký třesk a následné rozpínání vesmíru mělo počátek v budu zvaném singularita. Jedná se o centrum černých děr, kde gravitační pole a jiné fyzikální veličiny nabývají nekonečných hodnot. Poté podobně jako supernova i černá díra „vybuchne“ a veškerou energii kondenzovanou do tohoto malého bodu uvolní do prostoru.

Je tedy možné, že náš vesmír měl někdy svůj mateřský vesmír a že z něj zase jednou vznikne vesmír nový. Jenže to by se náš vesmír musel zase smrštit, což úplně neodpovídá tomu, že se jeho rozpínání zrychluje. Tento paradox ale vysvětlil Nikodem Poplawski, který prohlásil: Náš vesmír existuje za horizontem událostí některé z černých děr v jiném vesmíru.

Nic

Ano, třeba se za hranicí viditelného nenachází vůbec nic a veškeré doposud zmíněné teorie jsou jen nekonečným výplodem fantazie. Je prostě možné, že to co vidíme, je jednoduše vše co existuje a nic jiného už není. Tato myšlenka ale vyvolává další otázky: Rozšiřuje se vesmír v nějakém vakuu? A kde se teda nachází?

Právě otázky týkající se prostoru, který je zahalen temnotou, zůstávají bez odpovědi. Mohou tak vzniknout zajímavé teorie a myšlenky. Třeba se dočkáme jejich potvrzení nebo naopak vyvrácení. Na to si ale budeme muset ještě počkat.

Sdílet: