Byla v lidské DNA nalezena „mimozemská zpráva“?

5/5 - (2 votes)

Existuje teorie, která naznačuje, že v dávné minulosti došlo k zásahu do vývoje a evoluce lidí. Tato vnější invaze urychlila výskyt současného člověka (Homo sapiens), na základě genetických experimentů prováděných „inženýry“ z vyspělé civilizace z planety v jiné planetární soustavě. Podle příznivců starověkých astronautů nám tito inženýři nejen upravili DNA, ale také v ní zanechali „zprávu“ nebo skrytý kód.

Podle zprávy zveřejněné PRLOGem, identifikoval mezinárodní tým výzkumníků hledajících mimozemskou inteligenci (SETI) anomálie v lidském genomu, o kterých se domnívají, že jsou náznaky mimozemské „zprávy“ .

Možný kód, ukrytý ve vysoce konzervovaných oblastech DNA, vzešel z waleské iniciativy Genomic SETI Initiative, projektu analýzy velkého množství dat vedeného Brucem Fentomem, absolventem informačních systémů s Anglia Ruskin Univerzity.

Tento objev, vyplývající z procesu porovnávání specifických vzorů s existujícími genetickými studiemi, zdůrazňuje desítky krátkých sekvencí DNA, které v současnosti představují nevysvětlitelné rozdíly v očekávání, které lze interpretovat jako zásah do normálních evolučních procesů.

Dotyčné abnormální genomové oblasti nejsou dobře prostudovány, ale bylo navrženo, že hrají klíčovou roli při kontrole genové exprese. Tyto segmenty DNA se nazývají Human Accelerated Regions (HAR) a jejich původ sahá až do středního pleistocénu (před 2 580 a 0 773 miliony let).

Úplné výsledky iniciativy Genomic SETI byly zveřejněny 1. června v knize Exogenesis Hybrid Humans: A History of Human Extraterrestrial Genip Manipulation.

Sdílet: