Zpět do školy: Izolace žáku v plastových boxech, psaní v rukavicích

Návrat do školy po měsících izolace a domácí výuky je v současné době jedním z hlavních témat na mezinárodní scéně. Zavedená pravidla se v jednotlivých zemích liší a na mnoha místech překračují hranice absurdity. Člověk může jednoduše nabýt dojmu, že se snad v absurdních opatřeních některé země navzájem předhánějí.

Ochranná opatření proti koronaviru spojená s návratem dětí do škol zavedla většina zemí po celém světě. Internetem se teď šíří fotografie některých z nejabsurdnějších opatření. Tak například škola v Thajsku, kromě povinnosti nosit roušku, nainstalovala na lavice žáku plastové boxy, které od sebe studenty navzájem izolují.

Nápad se rozšířil téměř na každou část školy, kde se děti pohybují. Kromě lavic jsou plastové boxy také v odpočinkových a rekreačních oblastech, takže i během přestávek se k sobě děti nedostanou a přeci si mohou hrát.

Další zemí v seznamu absurdit je Čína. Tamní ministerstvo školství požaduje, aby byla teplota studentů kontrolována u vchodu do školy, následně se musí učitelům zobrazit „zelený“ kód na chytrém telefonu prostřednictvím aplikace čínského ministerstva zdravotnictví.

V Tchaj-wanu provedli zase rozsáhlou a komplexní dezinfekci všech vzdělávacích institucí, některé školy ještě pro jistotu nainstalovali na lavice žáků žluté plastové přepážky.

Po dvou měsících uzavření se otevřely i singapurské školy. Studenti tam čelí novým opatřením, jako je nošení roušek, kontrola teploty a udržování odstupu v jídelnách a během přestávek. Mezitím ve Španělsku zaslalo ministerstvo školství školám dokumenty s pokyny, kdy a jak obnovit výuku ve školách, ústavech a vysokých školách.

Dokument obsahuje řadu pokynů jak pro práci učitelů, tak v organizaci vybavení učeben, školní dopravy a dalších služeb souvisejících s péči o studenty. Pravidla se zaměřují na obecná doporučení pro dodržení bezpečné vzdálenosti dvou metrů a používání roušek a také individuální ochrany v případech, kdy dodržení vzdálenosti není možné.

Opatření u nás

Česko ve školách naopak zavedlo jedno z nejmírnějších opatření proti nákaze koronavirem. Povinnost nosit roušky je na rozhodnutí každého ředitele školy. V každé třídě je dezinfekce, kroužky a jiné zájmové aktivity jsou početně omezené, o přestávkách jsou všude otevřená okna a na oběd chodí děti v oddělených skupinkách. A myslíme, že za to můžeme být „rádi“ vzhledem ke zmíněným opatřením v cizině.

Zdroj: OZ

Sdílet:
Loading...