Zemi bude trvat milióny let, než se zotaví ze zkázy, kterou jí lidé v současné době způsobují

Neustále vás informujeme o událostech týkajících ze změn klimatu a biologické rozmanitosti naší planety, které jsou vzhledem k rychlému tempu vývoje, stále kritičtější. Jak jsme již dříve informovali náš svět se nachází ve stavu, kdy počet vyhynulých druhů jednotlivých životních forem, převyšuje počet jejich vzniku. Což potvrzuje i nová studie, podle které by naše planeta potřebovala nejméně 10 miliónů let k tomu, aby obnovila svou biologickou rozmanitost, kterou lidé svým počínáním zruinovali.

Změny klimatu způsobené lidskou činností v současné době došly do stádia, kdy dochází k ničivému oslabení různých druhů ekosystémů. Vymírání různých živočišných druhů a devastace životního prostředí nabírá na takové rychlosti, že odborníci dospěli k závěru, že žijeme uprostřed „šestého masového vymírání“.

V historii naší planety k těmto jevům docházelo jen v důsledku pádu asteroidů nebo přirozených klimatických cyklů. Z těchto předešlých událostí se ale odborníci mohou hodně dozvědět o tom, co bude následovat a jaký průběh může celý proces mít.

V nové studii vědci použili zbytky řas známých pod názvem Dírkonošci, které jsou dobře zachovány v celém fosilním záznamu, aby změřili změny v počtu druhů a rozmanitosti v čase. V rámci studie posoudili úsek času po konci křídového období, kdy se předpokládá, že asteroid vyhladil dinosaury a většinu života na Zemi.

Dírkonošci, Zdroj: Scott Fay – UC Berkeley, CC BY 2.5

Jak uvedl spoluautor studie Dr. Andrew Fraass z univerzity v Bristolu „Na základě provedené studie, můžeme rozumně vyvodit, že bude Zemi trvat velmi dlouho, než se z masového vyhynutí plně zotaví. Doba se bude táhnout v řádech miliónů let.“ Nejsmutnější na všem je, že za to může počínání lidí.

Stejně jako i mnoho jiných druhů, byly Dírkonošci po pádu asteroidu ohroženým druhem na pokraji vyhynutí. Nicméně se tomuto druhu řas podařilo přežít, avšak jejich skupina jako celek byla už jen stínem svého dřívějšího já s mnohem menší rozmanitostí.

Trvalo milióny let, než se u Dírkonošců vyvinuly nové vlastnosti, které je podporovaly v rozšíření a zaplnění všech dostupných míst. Vědci sice věděli o časové prodlevě, kterou představuje obnova jednotlivých druhů, domnívali se však, že za ní může trvalý vliv předešlých enviromentálních jevů.

Nový výzkum, publikovaný časopisem Nature Ecology and Evolution však říká, že rozhodujícím faktorem pro časový limit je míra a schopnost vývoje jednotlivých druhů. Podle vedoucího výzkumu Dr. Christophera Lowera z Texaské univerzity, by tento výsledek mohl být nepravděpodobnějším vysvětlením pro současný stav této planety a to, že počet vyhynulých druhů jednotlivých životních forem, převyšuje počet jejich vzniku.

Jinými slovy, mnoho živočišných druhů a ekosystémů by bylo obnovitelných ale musely by mít potřebné podmínky ke svému rychlejšímu vývoji, což současný stav životního prostředí nedovoluje, proto je jejich obnova pomalá a v některých případech už neproveditelná.

Zdroj: Independent.co.uk