Zapomenuté pergameny o králi Atrušovi a Svatém grálu, byly objeveny v britské knihovně

Knihovník sice nebyl pod vlivem žádné magie, ale i tak se cítil přímo čarovně, když nečekaně objevil sedm ručně psaných pergamenů, které podrobně popisují legendární dobrodružství Merlina a krále Artuše. Po celou věčnost ležely dokumenty skryté na univerzitě v anglickém Bristolu.

Ve svém prohlášení uvedl knihovník Michael Richardson, že pergameny objevil v knize, pocházející z 16.století. V tu chvíli Richardson hledal materiály pro studenty, kteří potřebovali vyhledat historické dokumenty ze středověku. Konkrétně byly pergameny uvnitř čtyřdílného vydání spisů francouzského učence a reformátora Jeana Gersona (1363–1429). Když Richardson v dokumentech zaznamenal několik jmen, které mají spojitost s Artušem, kontaktoval své kolegy, aby mu pomohli rozluštit text.

Tým především doufá, že se jim podaří zjisti, jak se vůbec pergameny do Gersonova svazku dostaly. Jejich dalším krokem pak bude kompletní překlad ze staré francouzštiny do moderní angličtiny. Překlad by měl být zahrnut do nové publikace, která se zabývá historií psaní jako takového.


Zleva doprava: Leah Tether, Laura Chuhan Campbell, Michael Richardson a Benjamin Pohl předvedou knihy v Rare Books Room v Bristol Central Library.
Zdroj: Univerzita v Bristolu

„Tyto pergameny, které vypráví příběh Merlina a krále Artuše, jsou opravdu úžasným objevem, který může mít dopad na studii nejen tohoto textu, ale také dalších souvisejících a pozdějších textů, které formovaly naše současné porozumění legend o Artušovi.“ Vysvětluje doktorka Leah Tether, která působí na univerzitě v Bristolu.

Tether také vysvětlila, že příběhy ne pergamenech v Bristolu nejsou úplně totožní s těmi tradičními, které vypraví příběh krále Artuše. Objevená část je známá jako příběh “Estoire de Merlin”. V této části příběhu se Artuš, Merlin, Sir Gawain a jiní rytíři připravují na bitvu ve francouzském Trèbes proti smyšlenému francouzskému králi Claudasovi a jeho následovníkům.

Příběh vypráví o tom, jak Merlin pečlivě plánoval útok. Ale bitva byla drsná, podle dlouhého popisu v příběhu, Artušovy síly slábly, dokud jim odvahu nedodal sám Merlin, který apeloval na to, aby se Artuš zbavil zbabělosti a táhl své lidi zpět do boje. Sám Merlin dokonce svedl boj s drakem, jenž chrlil oheň. Jak ale doktorka Tetherová vysvětlila, existují jisté nesrovnalosti mezi objevenými pergameny a legendami, které jsou vyprávěny. Proto tento objev může mít zásadní vliv pro vysvětlení doposud známých legend.

Zdroj: LiveScience.com

Sdílet: