„Vyspělé“ lidské společnosti žijící před našimi historickými záznamy

3.6/5 - (5 votes)

Co se zde odehrávalo, než se začala doslova psát historie? Podíváme se na zajímavou myšlenku autora mnoha bestsellerů, který je považován za odborníka, pokud se jedná o „vyspělé lidské společnosti předcházející tu, kterou známe, tedy tzv. mateřskou kulturu.

Přestože je téma starověkých civilizací a jejich možné technologie tématem považovaným některými za „pseudovědecké“, existuje mnoho indicií, které odhalují možné využití pokročilých technologických mechanismů v dávné minulosti.

Pokud odstraníme myšlenku, že mimozemšťané přicházejí poučit naše předky, výsledkem jsou některé zajímavé hypotézy, kterými Graham Hancock v průběhu času přispěl.

Kde je začátek

Oficiální historie nám říká, že raní lidé nebyli dostatečně vyspělou civilizací. Když se ale podíváme na megality jejich doby a objevené artefakty, pak se zdá, že člověk byl schopen větších věcí, než nás ve školách učí.

Pokud tedy vezmeme v úvahu archeologické nálezy, které vykazují vysoký stupeň znalostí, lze tvrdit, že před tisíci lety byly civilizace schopny těchto výkonů. Podzemní a podvodní stavby naznačují „zapomenuté znalosti“, které starověké civilizace měly. Co je ale vlastně myšleno pojmem „zapomenuté znalosti“?

Podle Grahama Hancocka bychom měli vzít v úvahu, že mnoho starověkých pokroků, které historie nezaznamenala, mohlo být vymazáno přírodními nebo jinými katastrofami. Příkladem je požár Alexandrijské knihovny nebo třeba velká povodeň, zaznamenaná v mnoha starověkých textech mnoha kultur.

Jednoduchým příkladem je Göbekli Tepe, pozůstatky společnosti z dob před rokem 10 000 před našim letopočtem. Ukazuje důležité znalosti a přítomnost vyspělých civilizací před příchodem Sumerů.

Jako bylo naznačeno v předchozích odstavcích, nahradíme-li mimozemské „teorie“ Ericha von Danikena myšlenkou Grahama Hancocka, výsledkem je, že dřívější civilizace byly mnohem vyspělejší, než si dokážeme představit.

Ale co se mohlo stát té skvělé překvapivé prastaré lidské civilizaci? Na to je velmi těžké odpovědět? Nicméně jako v každé společnosti, která dosáhne vrcholu, vyvstávají problémy: životní prostředí, přelidnění, války atd.

A přestože na tuto hádanku nemáme odpověď, můžeme nastínit některé možnosti pozorováním současného scénáře a jeho doplněním o minulá zjištění. Možná se historie opakuje, historie naší civilizace.

Sdílet: