V Laosu objevili gigantický kráter, způsobil jej meteorit před 800 tisíci lety

Před osmi sty tisíci lety dopadl na Zemi téměř dva kilometry široký meteorit. Náraz byl tak silný, že okamžitě roztavil okolní skály a trosky odmrštil přes celou Asii a Austrálii. O pádu vesmírného tělesa na Zemi měli vědci jen nepřímé důkazy. Dosud nikdo netušil, kde se jeho kráter nachází. Podle nejnovějších zjištění se však celou dobu ukrýval pod vrstvou lávy.

Masivní meteorit představoval pro vědce velkou záhadu. Ačkoliv byly po celém světě, od Číny až po Antarktidu a od Indie až po Pacifik, objeveny sklovité úlomky meteoritu, nikdy se nenašel jeho kráter. Odborníci věděli, že úlomky zvané tektity, pocházejí ze stejného období a musely vzniknout následkem šílené události, v tomto případě dopadem masivního meteoritu. Stejně tak věděli, že musel dopadnout v oblasti Indočíny.

Podrobněji po umístění kráteru začal pátrat tým singapurských odborníků, kteří přišli na to, že kráter není viditelný proto, že je pochovaný pod vrstvou vulkanické lávy na Bolavenské plošině v Laosu. V této oblasti vzniklo lávové pole před 51 000 až 780 000 lety. Když vědci určili plošinu za domovinu kráteru, zbývalo jen určit jeho přesnou polohu. K tomu je dovedlo pozorování rozdílů v hustotě hornin v dané oblasti. Konečné umístění kráteru nakonec odhalila gravitační anomálie.

Na snímcích můžete vidět tektity, které vznikají dopadem mimozemského tělesa na zemský povrch.

Sice neviděli kráter na vlastní oči, jsou si ale jistí, že mají v rukou přesvědčivý důkaz o tom, že jeho polohu identifikovali správně. Singapurští vědci dokonce sestavili mapu kráteru a zjistili, že je téměř 13 kilometrů široký a 18 kilometrů dlouhý, navíc je hluboký více než 91 metrů. Ve studii zveřejněné vědeckým časopisem Proceedings of the National Academy of Science, se mimo jiné uvádí, že dopad meteoritu tehdy vyhubil vše živé v okolí téměř 500 kilometrů od dopadu.

Zdroj: LiveScience.com

Sdílet:
Loading...