Tisíce výzkumníků podporují návrh snížení počtu světové populace

Tisíce vědců, přesně 11 258 ze 153 různých zemí, podepsali článek publikovaný ve vědeckém časopise BioScience od Oxford University Press, který navrhl kontroverzní řešení klimatické krize. Jednou z praktických rad je postupné snižování světové populace.

Podle známých a široce uznávaných vědců ze světa vědy, kteří článek podepsali, by měla být přijata přísná opatření, které zabrání negativním dopadům změny klimatu. Ovšem máme tady doporučení týkající se snižování emisí skleníkových plynů, předu od fosilních paliv, péče o životní prostředí a mnoho dalšího. Všechny se ale zaměřují spíše na základní lidské potřeby, proto odborníci doporučují další neobvykle řešení.

Podle jejich názoru máme ale mnohem horší problém, který uniká naší pozornosti. Tím je neustále narůstající počet světové populace a přesně 11 258 odborníků je přesvědčeno, že bychom měli tento počet snižovat. Jen tak zabráním negativním dopadům změny klimatu.

V současné době narůstá počet světové populace o 80 milionů ročně, tedy kolem dvou set tisíc denně. Tento nárůst musí být ustálen a následně snižován způsobem, který zajistí integritu společnosti. Existují osvědčené a účinné koncepty, které respektují lidská práva a současně snižují míru plodnosti, čímž snižují dopad růstu populace na emise skleníkových plynů a ztrátu biologické rozmanitosti.

A co se skrývá pod heslem „osvědčené a účinné koncepty?“

Jedná se především o aktivity, které se zaměří hlavně na širokou dostupnost zařízení pro plánování rodiny, rovnost žen a mužů a standardizaci úrovně vzdělání po celém světě. Jako první budou takové koncepty realizovány v oblastech chudších zemí, kde je porodnost na nejvyšších příčkách. Prvotními adepty tak jsou Nigérie, Konžské demokratické republiky, Etiopie, Tanzanie, plány se ale nevyhnou ani místům jako je USA nebo Egypt.

Myšlenky vědců se pochopitelně setkaly i odporem a nesouhlasem mnoha lidí, kteří je obviňují, že staví přírodu nad dobro lidstva. Například indický vědec Arvindov Ravikumarov, odborná asistent Katedry enviromentálního a energetického inženýrství na univerzitě v Harrisburgu, napsal na svém Twitteru, že „skupina bělochů žijících ve vyspělých zemích, kteří tvrdí, že je třeba snížit počet obyvatel, je pro mě definicí imperialistického přístupu.“

Začíná snad pečlivě naplánované vylidňování?

Zdroj: WP, BIO

Sdílet:
Loading...