Tajemný Budínský labyrint: „cenzurované“ jeskyně, které vedou do podzemního světa

4/5 - (1 vote)

Pod impozantní fasádou hradu ze 13. století se nachází síť tunelů a průchodů, které tvoří Budínský labyrint. Kostry, mučící nástroje a jeho následné uzavření v roce 2011 bez jakéhokoli vysvětlení jsou některé ze záhad skrytých na tomto záhadném místě…

Budapešťský hrad je sám o sobě záhadou soudobých dějin. Málokdo však ví, že se pod ním skrývá síť klikatých chodeb temných jako noc, které by nám mohly vyprávět nejeden znepokojivý příběh.

Kostry, které navzdory plynutí času zůstávají nedotčené, nám ukazují násilí, kterému byli lidé v tomto podzemí vystavováni. Stejně tak všudypřítomné mučící nástroje a cely.

Ovšem nejvíc děsivá a záhadná věc vůbec nepochází z dob vzdálených stovky let ale z roku 2011, kdy do chodeb vstoupila policie nakázala všem okamžitě celý prostor opustit, aby celou síť chodeb následně uzavřeli. K dnešnímu dni neexistuje žádné vysvětlení.

Budinský labyrint a jeho temná historie

Labyrint byl vytvořen přirozeně horkými prameny už někdy v pravěku a existuje tisíce let. Ve skutečnosti se říká, že byly uvnitř nalezeny i kamenné nástroje staré 350 000 let. Jeskynní chodby a tunely zaujímají neuvěřitelných 1200 metrů a nachází se v hloubce přibližně 16 metrů. Tato lokalita je v současné Budapešti známá jako Hradní čtvrť. V roce 1987 byly prostory prohlášené organizací UNESCO za světové dědictví.

Nad těmito tunely bylo postaveno římské starověké město Aquincum, které se nacházelo těsně nad Dunají a Pešti. Pešť byla velmi uznávaným ekonomickým bodem té doby. Ale v roce 1241, během mongolské invaze, byla zcela zničena.

Budínský hrad byla pak na katakombách postaven králem Bélou IV. Lidé, kteří na hradě žili, využívali jeskyni mnoha způsoby. Od skladování zásob jídla a vody až po úkryty během válek a požárů. Ale jak roky plynuly, katakomby padly do zapomnění.

Temná legenda

V prvních jeskyních bylo nalezeno několik ženských koster. Poté byly objeveny mučící nástroje a cely. Historické záznamy pak odhalily, že kníže Vlad Tepes neboli „Drákula“ v těchto prostorech umřel. Předpokládá se, že Tepes poté, co byl zrazen uherským králem Matyašem Corvinem, byl v roce 1462 uvězněn a ponechán svému osudu zemřít v podzemí.

Doba jeho věznění není známá, má s však za to, že byl krutě mučen a tato událost ho proměnila v odpornou krvežíznivou bytost, jak nám říká historie. Ve skutečnosti legenda říká, že Vlad Tepes byl pohřben v Budínském labyrintu a že v něm také existuje skrytá hrobka, který to potvrzuje.

Nedávný objev

Místo bylo znovu objeveno v roce 1930 a bylo prozkoumáno v rámci urbanistického plánování, které v těchto místech probíhalo. Během prací byly nalezeny kosti a různé artefakty různého využití. Zde se také zrodil nápad otevřít Budínský labyrint jako turistickou atrakci. Všechny místnosti jeskyně byly přístupné veřejnosti a labyrint byl upraven pro návštěvníky.

Po léta byla objevována umělecká díla, tajemné symboly, studny, sochy podivných humanoidů a mnoho dalších věcí, které spolu s mučícími nástroji a celami vyprávějí příběh o skrytém světě pod těmito jeskyněmi.

Náhlé uzavření

Záhada kolem Budinského labyrintu začíná v roce 2011, kdy byl bez jakéhokoliv upozornění náhle uzavřen. Na konci července, kdy v labyrintu bylo dost návštěvníku i průvodců, přijela policie a vojenské úřady, které nechaly vyvézt všechny lidi ven bez zjevného vysvětlení.

První předpoklady vedly k nahlášení bomby, nebo k útoku na povrchu, ale nic z toho se nepotvrdilo a když poslední člověk opustil jeskyně, byly uzavřeny. Dodnes se nikdo nedočkal odpovědi, proč byl labyrint uzavřena a co se v něm skrývá, že celá situace vyžadovala i přítomnost vojáků.

Sdílet: