Stav je kritický! Za deset let budeme svědky stejného klimatu jako v době kamenné

Lidé přetěžují naši planetu závratným způsobem a v současné době se nacházíme v bodě, kdy se globální klima, jako takové rozpadá. Studie, které se věnoval i magazín Science Alert, uvádí, že pokud neučiníme potřebné kroky pro snížení emisí uhlíku, můžeme zvrátit 50 miliónů let dlouhodobého ochlazování Země, během několika následujících generací.

Důsledky našeho chování dnes, mohou naši populaci vrátit zpět v čase o nejméně 3 milióny let. Již současné předpovědi ukazují, že v roce 2030 se klima Země, může podobat období středního Pliocénu, což bylo i poslední teplé období a naše planeta byla o 1,8 0 C teplejší. V tomto období byla Země pustá a neplodná, Severní a Jižní Amerika ještě nebyly propojeny, Grónsko ještě nebylo zaledněné a hladina oceánů byla vyšší o 18 metrů. Teploty byly v porovnání s dneškem vyšší o 1.8 až 3.6 stupně.

Jenže to nebude konec. Podle studie se naši potomci mohou dostat v čase ještě dál. Do roku 2150 výzkum předpovídá klima podobné Eocénu bez ledu. Toto období zužovalo naši planetu před 50 milióny let, vyznačovalo se vysokými hodnotami oxidu uhličitého a globální teploty byly vyšší o 13 stupňů Celsia.

Chceme-li se zaměřit na budoucnost, musíme se vrátit zpět do minulosti

Studie vychází z práce, kterou Kevin Burke a jeho kolegové poprvé publikovali v roce 2007, Výzkum porovnával budoucí klimatické projekce s historickými klimatickými údaji z počátku 20. století. Nová studie se opírá o rozsáhlé údaje o klimatických podmínkách, které zkoumají mnohem hlouběji geologickou minulost Země a rozšiřují tato srovnání. A jak sám autor studie tvrdí „Chceme-li se zaměřit na budoucnost, musíme se vrátit zpět do minulosti.“

Dnes se změny klimatu dějí rychleji než kdykoliv dřív. Jsme tak daleko od směru, kterým by se naše klimatické podmínky měly ubírat, že jediným způsobem, jak zjistit kam tohle vše směřuje, je odkrýt staré kroky, které svět zažil dávno.

S kombinací klimatické historie Země, nová studie usiluje o identifikaci času, který je podobný současným klimatickým podmínkám. Přičemž je bráno v potaz šest klimatických období z celé geologické historie naší planety.

Následně tým vědců porovnal tato geologická období s dvěma různými klimatickými scénáři. První z nich popisuje nejhorší možné počínání lidí, kteří se nijak nebudou snažit o snížení emisí skleníkových plynů. Druhý scénář už počítá s mírným snížením, což je vzhledem k aktuálnímu stavu, těžko dosažitelné.

S využitím minimálně tří různých klimatických modelů, vědci zkoušeli oba tyto scénáře a poté je srovnávali s každým z vybraných geologických období. Výsledky jsou něco jako kniha “Vyber si vlastní dobrodružství” s dvěma možnostmi: buď nedokážeme nic a skončíme klimatem, které se podobá Eocénu, nebo se pokusíme snížit emise a zastavit naše klima v podmínkách Pliocénu.

V tomto okamžiku, bez ohledu na to, jaké bude naše další počínání, je velmi pravděpodobné, že naše děti a vnoučata budou svědky neustále se zvyšujících teplot, většího počtu srážek a zrychlujícího tání ledovců.

Celou studii s podrobnými detaily najdete ve sborníku Národní akademie věd.

Zdroj: ScienceAlert.com

Sdílet:
Loading...