Ruští vědci sestrojili první “stroj času”

Stroj, který umožňuje cestování časem, je většinou viditelný pouze ve sci-fi filmech.Zdá se však, že se stále více přibližujeme životu právě v takových filmech. Věci, o kterých jsme si mysleli, že jsou docela nereálné, se v rukou vědců mění na realitu. Díky genové manipulaci si dokážeme hrát na bohy, brzy možná ožijí mamuti a zanedlouho možná bude člověk schopen cestovat v čase.

Bude cestování v čase možné?

I když člověk zatím dokáže cestovat v čase jen ve filmech a ve snech, ruským vědcům se podařilo něco skutečně jedinečného. Přinutily částice prachu, aby se o zlomek sekundy vrátili v čase. Samozřejmě, výzkum ruských vědců je teprve v začátcích, ale přesun částice menší než atom proti proudu času, je přece jen skvělým úspěchem.

Představte si kulečníkový stůl

Vědci pracovali s elektrony, tedy negativně nabitými částicemi, které se nacházejí v atomech. Aby byl proces pochopitelný i pro laiky, přirovnali ho ke kulečníkové hře pool. Představte si, že máte na stole rozestavěné koule, kterými se chystáte hrát. Když uděláte první úder, koule by se měly po stole rozprchnout náhodným způsobem. Vědci však použili speciální kvantový počítač, díky kterému elektrony přiměly, aby se po “rozstřelu” vrátili opět do své původní polohy.

Druhý termodynamický zákon

Vědci z Moskvy tvrdí, že se jim tímto způsobem podařilo porušit druhý termodynamický zákon. Ten má několik znění, obecně však označuje fakt, že události postupují směrem od minulosti k budoucnosti, následkem čehož směřuje vše, co známe k záhubě. Jak jsme zmínili, změny se vědcům podařilo dosáhnout za pomoci kvantového počítače, který sestává z qubity. Qubit je základní informační jednotka, která může mít podobu 0 nebo 1. Ve výjimečných případech se může nacházet na elektronu v superpozici, kdy je přítomna i 0 i 1.

V rámci experimentu vytvořili vědci program, který qubity měnil na komplexní vzorec nul a jedniček. Během tohoto procesu byly 0 a 1 vychýlené ze své původní polohy, podobně jako koule na kulečníkovém stole po rozstřelu. Následně program zařídil, aby se chaotické 0 a 1 vrátili opět do uspořádaného stavu. Qubity se tedy vrátili v čase, opět do výchozího bodu.

Jaká je úspěšnost procesu?

Dr. Gordey Lesovik se pro Scientific Reports vyjádřil, že pozorovatel takto nabude dojmu, že čas se na chvíli obrátil do protisměru, protože došlo k porušení zmíněného druhého termodynamického zákona. Pokud vědci pracovali jen s dvěma qubity, dosáhli úspěchu až v 85 procentech případů. Pokud pracovali s 3 qubity, došlo k vyšší chybovosti a úspěšnost dosáhla jen 50 procent.

Odborníci říkají, že nové informace však neslouží jen pro pobavení, umožňují přepracovat a vylepšit kvantové počítače. Ty umožňují částicím vyskytovat se v různých stavech současně, tedy v tzv. superpozici. Tento stav je možné přirovnat k hodu mincí, když ji vystřelíte do vzduchu, není možné říci, že padne na rub nebo líc, dokud nedopadne na povrch.

I když výsledek není posunem o roky či tisíciletí, prozatím se s ním musíme uspokojit a sledovat, kam bude výzkum směřovat.

Zdroj: DailyMail.com, IFLScience.com, ScienceAlert.com