Původní sarkofág Černobylu se hroutí, drží ho jen síla gravitace

Původní sarkofág nad havarovaným čtvrtým blokem černobylské elektrárny se hroutí. V současné době chrání čtvrtý reaktor dva sarkofágy, ten původní z betonu a olova byl v rychlosti vybudován do půl roku po havárii. Dnes ale odborníci tvrdí, že stavba může kdykoliv zkolabovat, drží na podpůrných blocích jen silou gravitace. Firma, která má jadernou elektrárnu na starost, tak plánuje velmi obtížnou ale i nebezpečnou demontáž.

Nic nevydrží věčně, což platí i v případě původního sarkofágu, který chrání čtvrtý reaktor černobylské elektrárny. Betonová konstrukce, který byla dokončena půl roku po výbuchu, chátrá. Už v roce 1995 se objevily známky jeho postupného rozkladu. Během let byly prováděny rozbory konstrukce, které ukázaly, že její životnost dosáhne konce v roce 2023. V roce 2008 dokonce došlo k částečné opravě, ta ale konec sarkofágu nemůže odvrátit.

Letos v červenci proto ukrajinská státní společnost SEE Černobyl NPP, jež má jadernou elektrárnu na starosti, podepsala smlouvu se stavební firmou Ukrbudmontazh na přípravu rozebrání betonové stavby. Demontáž bude velmi komplikovaná a je spojena s rizikem úniku radioaktivních látek do ovzduší. Jelikož je železobetonová konstrukce pokrytá prasklinami a drží v podstatě jen vůlí gravitace, hrozí její úplné zhroucení. Jeden neuvážený krok může způsobit kolaps celého sarkofágu.

Stavební práce budou muset probíhat na dálku

Jak uvádí tisková zpráva SSE Černobyl NPP, hlavní roli v celé akci sehraje novější sarkofág z roku 2012, který se tyčí nad tím původním. Konstrukce, do které by hravě vešla socha Svobody, je vybavena jeřáby, kterými budou muset operátoři na dálku rozebrat starou betonovou schránku. Nejprve ale musí firma zkontrolovat samotnou stavbu a poté dojde k projekčním pracím.

Poslední fází pak bude samotná demontáž. Jednotlivé části sarkofágu rozeberou jeřáby na dálku, uvnitř nového sarkofágu je zpracují, rozřežou, dekontaminují, umístí do přepravních kontejnerů a následně je recyklují nebo zlikvidují. Podle SSE Černobyl NPP jde o velmi komplikovanou akci, nejenže může dojít k úniku radiace, ale stavba je ve velmi špatném stavu. Firma tak musí betonovou konstrukci rozmontovávat, zároveň ji ale podpírat tak, aby se nezhroutila. Opravy budou také zahrnovat odstranění radioaktivního odpadu.

Sdílet:
Loading...