Přísně tajné soubory UFO budou zveřejněny do října 2024

5/5 - (1 vote)

V zajímavé diskusi Fredoom Pact Podcast odhalil právník Daniel Sheehan kritické informace o tajných UFO programech vlády USA.

Sheehan, známý pro svou význačnou právnickou kariéru zahrnující vysoce profilované případy, jako jsou Pentagon Papers a Iran-Contra, poskytuje jedinečný a autoritativní pohled na bezprostřední zveřejnění utajovaných souborů UFO.

V centru odhalení je svědectví plukovníka Davida Grusche před sněmovním kontrolním výborem. Grusch, bývalý vysoký úředník Národního průzkumného úřadu a Globálního zpravodajského centra, pod přísahou prohlásil, že USA vlastní mimozemskou kosmickou loď a nelidské biologické pozůstatky. Jeho pověření, včetně jeho přístupu k přísně tajným satelitním datům a zapojení do speciální jednotky Pentagonu pro UFO, dává jeho prohlášením významnou váhu.

Gruschovo svědectví zdůraznilo dva kritické programy: program obnovy havarovaného UFO a iniciativu zadního inženýrství zaměřenou na vývoj zbraní a pohonných systémů z obnovené mimozemské technologie. Jejich zveřejnění, schválené Úřadem pro kontrolu bezpečnosti před zveřejněním ministerstva obrany, podtrhují autenticitu a serióznost těchto programů.

Vládní akce a legislativní vývoj

Po Gruschově odhalujícím svědectví podnikl senátní výbor pro zpravodajství rozhodné kroky tím, že jednomyslně schválil 64stránkový návrh zákona. Tento návrh zákona uznává rozsáhlé znalosti vlády USA o UFO a nelidské inteligenci. Ačkoli byl návrh zákona později zhuštěn na 24 stran, zachoval si zásadní ustanovení a byl podepsán prezidentem Bidenem.

Přijatý zákon nařizuje, aby všechny americké vojenské služby, zpravodajské agentury a entity ministerstva obrany sestavovaly a digitalizovaly všechny informace, které mají o UFO. Tento komplexní proces shromažďování musí být dokončen do 18. října 2024. Zákon také nařizuje zveřejňovat všechny informace starší 25 let. To zahrnuje historické incidenty, jako je Roswell, Aztec a Project Blue Book , což znamená významný posun směrem k transparentnosti.

Důsledky nadcházejícího odhalení

Lhůta pro zveřejnění souborů UFO klasifikovaných jako přísně tajná v říjnu 2024 představuje monumentální okamžik v úsilí o transparentnost ohledně mimozemských jevů. Nadšenci a výzkumníci UFO po celá desetiletí spekulovali o vládním zastírání a skrytých důkazech. Toto povinné zveřejnění je připraveno poskytnout bezprecedentní přístup k informacím, které by mohly přetvořit veřejné chápání mimozemského života a zapojení vlády do studia a řízení UFO.

Sheehan zdůraznil význam tohoto přelomového právního předpisu a poznamenal, že i přes počáteční zklamání ze snížené délky návrhu zákona jsou zbývající ustanovení svým rozsahem a dopadem mimořádná. Zákon vyžaduje, aby všechny příslušné agentury hlásily své soubory související s UFO, a zajistily tak, že bude zachován dohled a že veřejnost bude mít přístup ke kritickým informacím.

S blížícím se termínem 18. října 2024 se staví očekávání na potenciální vydání přísně tajných souborů UFO. Informace Daniela Sheehana a legislativní opatření přijatá Senátem a Sněmovnou zdůrazňují významný posun směrem k větší transparentnosti a informovanosti veřejnosti. Nadcházející odhalení slibuje vrhnout světlo na dlouhotrvající záhady a poskytnout jasnější obrázek o znalostech a zacházení americké vlády s mimozemskými jevy.

Tato historická událost je připravena předefinovat naše chápání UFO a potenciálně odhalit pravdy, které byly po desetiletí skryty.

Sdílet: