Posvátné město vyspělé civilizace předchází nejstarší egyptskou pyramidu i Inky o 4000 let

5/5 - (1 vote)

Přibližně před 20 lety odhalila peruánská archeoložka Ruth Shady Solisová z Univerzity San Marcos, že posvátné město Caral se těšilo prosperitě už v době, kdy se stavěly pyramidy v Egyptě. Vyspělá metropole je tak starší než všechny známé předkolumbovské civilizace o tisíciletí.

Caral je jednou z mnoha metropolí dnes již dávno zaniklé civilizace Norte Chico, která obývala současné Peru. Ačkoliv byla civilizace mnohem starší než ta egyptská, našli zde archeologové řadu velkolepých staveb jako jsou: pyramidy, amfiteátr, dómy i podzemní zavlažovací systém. Navíc bylo město postaveno tak, aby odolalo silným zemětřesením, které se zde často vyskytovaly a dodnes vyskytují.

Starověká metropole je jedním z technických divů starověkého světa a archeologům trvalo několik let, než se k ní dostali. Caral byl objeven v roce 1905 německými archeology. Veškeré stavby, které dnes vidíme, byly skryty pod kopci a pahorky, zkrátka nebyly tak viditelné jako dnes, tudíž nevzbuzovaly takovou pozornost. Trvalo to více jak 60 let, než archeology začal zajímat a pak dalších 20 než začaly vykopávky.

Architektonická rozmanitost Caral je obdivuhodná. 
Zdroj: Ana Paula Bedoya

Za veškeré informace o posvátném městě Caral, vděčíme obětavosti Ruth Shady Solis, která vedla vykopávky in situ od 90. let. Nebyla to vůbec jednoduché. Tým nenašel žádnou keramiku ani jiné očekávané artefakty. Započaly tedy spekulace o tom, že byl možná Carol postaven v předkeramickém období. Samozřejmě tato teorie byla v komunitě špatně přijímána. Znamenalo by to totiž že je město mnohem starší než jakákoliv jiná osada v Americe.

Oficiální potvrzení této teorie přišlo o čtyři roky po zahájení vykopávek. V té době už tým objevil pyramidy a další stavby. Zásadním objevem byly však tkané pytle z rákosu, které se používaly k přenášení kamenů z nedalekého lomu.

Právě pytle daly zelenou rozsáhlejším výzkumům a radiokarbonové datování. Vzorky z místa byly tedy poslány do Ameriky a v posledních dnech roku 2000 byla její teorie potvrzena, což vedlo k jednomu z největších průlomových objevů století.

Dvě ze šesti nejstarších pyramid v Jižní Americe. 
Zdroj: Skutečná historie WW

Radiokarbonové datování odhalilo stáří metropole na nejméně 4600 let. Přičemž jde o jasný důkaz toho, že Caral existoval už 1000 let dřív než nejstarší známá městská osada v Americe.

Z architektonického hlediska je Caral absolutní zázrak. Bylo nalezeno šest pyramid, přičemž ta největší zabírá plochu téměř čtyř fotbalových hřišť. Jak se zdá, město bylo postaveno podobně jako moderní infrastruktura. Od obytných komplexů přes amfiteátr, který by mohl ubytovat stovky lidí najednou, až po obchodní zóny, byl Caral postaven s ohledem na přísnou hierarchii. Každá vrstva společnosti měla pod pyramidami své místo.

Otázky, na které by Caral mohl odpovědět

O desetiletí později výzkum a vykopávky v Caral pokračují, ale většina otázek zůstává nezodpovězena. Všeobecně se věří, že lidé poprvé osídlili tyto oblasti Peru před zhruba 12 000 lety. Rozdíl je v tom, že žili v malých komunitách a osadách, většinou podél pobřeží Tichého oceánu.

Vykopaný amfiteátr Caral. 
Zdroj: Past Factory

Co přimělo lidi přibližně před 5000 lety opustit pobřežní území a soustředit se na budování velkých měst v drsné peruánské poušti? Až do objevení Caralu, nejstarší města naznačovala, že k takovým kulturním změnám nedošlo po dalších 1000 let nebo déle.

Nebylo by špatné předpokládat, že civilizace Norte Chico a její úspěchy ovlivnily většinu, ne-li všechny následující starověké civilizace. Zároveň existují teorie, že Caral nemusí být nejstarší osadou v oblasti. Možná, že archeologové brzy objeví města ještě starší než Caral, zejména s nejnovějšími technologickými možnostmi radiokarbonového datování.

Zdroj: Cosmos

Sdílet: