Pokud chceme zachránit naší planetu, musíme zkrátit pracovní týden jen na čtyři dny.

Představte si tu nádheru, chodit jen čtyři dny v týdnu do práce. Za chvíli ale nemusí jít jen o představu. Lidé napříč Evropou budou muset drasticky snížit počet odpracovaných dnů v týdnu, a to z jediného důvodu. Pokud se chceme vyhnout zdrcujícím klimatickým následkům, budeme muset méně pracovat.

Společnost Autonomy, která se zabývá výzkumy, vytvořila novou studii, jejíž výsledky tvrdí, že pokud se chceme vyvarovat trvalému nárůstu průměrné teploty o 20 C, budeme muset výrazně omezit pracovní čas v každé oblasti průmyslu. Ve studii se hovoří zejména o Velké Británii, Švédsku a Německu.

Zjištění se opírají o údaje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a zprávu OSN o produkci emisí skleníkových plynů ve zmíněných státech. Bylo zjištěno, že současná úroveň emisí uhlíku ve všech třech zemích si žádá radikální zkrácení pracovní doby, což má ruku v ruce vést i ke snížení hodnoty uhlíku v ovzduší.

K celé situaci se pro server The Guardian vyjádřil i ředitel společnosti Autonomy, Will Stronge. Podle něj výzkum jen podtrhuje nutnost zahrnout snížení pracovní doby jako nezbytnou součást boje proti klimatickým změnám. „Abychom se stali zelenou, udržitelnou společností musíme promyslet řadu strategií. Kratší pracovní týden bude jednou z nich.“  

Will Stronge také na závěr dodává, že technologický pokrok a klimatická krize nejen dává kratšímu pracovnímu týdnu naději, činí ho nezbytným, pokud chceme dále žít v limitech, kterými naše Země disponuje.

Zdroj: TheGuardian.com

Sdílet:
Loading...