Pandemie koronaviru je dokonalou příležitostí pro podvody

Pandemie COVID-19 je v našem životě v mnoha ohledech bezprecedentní. Vidíme její dopad na individuální životy, vlády a globální ekonomiku. Zatímco města a země se snaží udržet virus v izolaci a chránit své občany, můžeme také sledovat, jak závratnou rychlostí klesá globální trh. A podle prezidenta a generálního ředitele Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) Bruce Dorriese, hrozí hospodářský pokles s řadou dlouhodobých důsledků.

Hlavním a ničivým důsledkem budou podvody, na které se jednotlivé organizace musí připravit. Po recesi v roce 2008 provedla agentura ACFE průzkum u stovek odborníků v oblasti boje proti podvodům, aby zjistili, jaký dopad bude mít hospodářská krize na podvody v jejich organizacích. Většina respondentů uvedla, že zaznamenali znatelný nárůst počtu podvodů, a 80% uvedlo, že věří, že v dobách ekonomické tísně se úroveň podvodů zvyšuje. Při současných historických poklesech na trzích po celém světě v důsledku pandemie koronaviru je pravděpodobné, že dnes bude platit mnoho podobných faktorů.

Existuje řada důvodů, proč se podvody šíří během recesí a v dobách ekonomické nestability. Velkým faktorem je zvýšený tlak, který společnosti a jejich zaměstnanci pociťují, když se snaží čelit výzvám klesající ekonomiky. Například bojující společnosti mohou čelit tlaku na falšování svých finančních výkazů, aby splnily cíle výdělků nebo si zajistily financování. Podvody na finančních výkazech jsou také nejnákladnějším typem podvodů.

Tlak z hospodářské krize ovlivňuje také zaměstnance společnosti, kteří se mohou proměnit v ohnisko podvodů. Nejčastěji přijímaným modelem pro vysvětlení podvodů na pracovišti je Fraud Triangle, který uvádí, že obecně musí být přítomny tři faktory, aby osoba mohla začít páchat pracovní podvody – tlak, příležitost a racionalizace.

V dobách hospodářské krize má nátlak na osobní finance zaměstnanců tendenci stoupat, což často vyvolává rozhodnutí okrást zaměstnavatele. Data průzkumu z roku 2019 naznačují, že 42% profesionálních podvodníků žije v době spáchání podvodu nad poměry a 26% má finanční potíže.

Druhý prvek trojúhelníku podvodů – příležitost – může být také zhoršen v těžkých finančních dobách. Společnosti usilující o snížení nákladů se často zaměřují na oddělení, která negenerují příjmy. Toto je chyba. Omezení v odděleních nebo iniciativách, které jsou nedílnou součástí komplexního programu boje proti podvodům, slouží pouze k tomu, aby organizace zůstaly zranitelnější vůči rostoucí pravděpodobnosti podvodu. Když organizace provádějí škrty ve snaze pracovat s nižším počtem personálu, mohou se ocitnout v dokonalé bouři podvodu.

Během recese můžeme očekávat nejen další podvody, ale i odhalení existujících podvodů, které do této doby byly měsíce či celé roky skryty. Organizace by se v tuto chvíli tedy měli snažit zmírnit údery podvodů.

Zdroj: acfe

Sdílet:
Loading...