NWO: tři písmena, které chtějí změnit tvář světa

Na přelomu 20. a 21. století nám před očima vyrostla myšlenka Nového světového řádu, nového globálního řádu. Tato myšlenka vznikla mnohem dříve, ale v posledních desetiletích se tempo její realizace zrychlilo.

Samotný výše uvedený výraz je spojován hlavně s mocnými rodinami tohoto světa, jako jsou Rockefellerové nebo Rothschildové. Mezi jednotlivce spojené s novým světovým řádem patří George Soros, Brzezinski nebo obecný konglomerát bankéřů a finančníků.

To však není vše, protože nový globální řád souvisí také s určitým lidským štěpením, vylidňováním a také více z náboženské sféry se samotným Antikristem. Jinými slovy, tato myšlenka je něco extrémně propracovaného, ​​něco, co lze zapsat do našich kapes a do naší víry.

Nový světový řád – nové objednávky na světě

Ve 20. století používali termín NOVÁ SVĚTOVÁ OBJEDNÁVKA takoví lidé, jako například Woodrow Wilson, senior George Bush a Michal Gorbaczow. Jinými slovy, lidé, kteří mají moc na naší planetě, otevřeně předpokládají zavedení této myšlenky.

Argumentuje se různými způsoby, ale nám tedy společnosti, se vždy říká, že je to pro naše dobro, pro naši bezpečnost. Jinými slovy, tito lidé vědí lépe než my, co je pro nás a naše rodiny nejlepší. Zní to docela schizofrenicky, ale je to realita v myslích mnoha globalistů.

Svědčí o tom prohlášení Sorose, který se nedávno označil za anděla, jehož povinností je zachránit lidstvo. Při této příležitosti je dobré zmínit něco jako šílenství. Toto onemocnění nebo nemoc může postihnout kohokoli. Nezáleží na tom, zda jsme bohatí, chudí, zdraví nebo nemocní. Je však třeba mít na paměti jednu věc, pokud se člověk u moci zblázní, pak je hrozbou pro sebe, a především pro ostatní. Tak tomu bylo například u Hitlera.

Uvědomme si proto také, že tito filantropové nebo elita 21. století jsou lidé z masa a kostí, a tedy i lidé náchylní k šílenství. O existenci takového šílenství svědčí četná prohlášení významných politiků. Jaké kroky tedy již byly podniknuty?

Evropská unie nebo nový řád v Evropě

Založení EU, která nyní plánuje přeměnit se na nějakou velkou supervelmoc. Připomeňme si také poslední myšlenku založení armády EU. Tyto plány jsou něčím nebezpečným, co svědčí o výše zmíněném šílenství.

Organizace spojených národů, tedy organizace v čele míru a právního státu. Události v Sýrii nebo na Ukrajině ukazují na slabost Organizace spojených národů, toto stvoření je fikce, ale co je důležité, fikce potřebná pro NWO, proto stále existuje a vede si tak dobře.

Pak je tu NATO, měnový systém Bretton Woods a Světová obchodní organizace. Hlavním cílem je stírat hranice, náboženství a něco jako kultura a historie jednotlivých národů. Konec procesu realizace myšlenky Nového světového řádu bude nebo má být kombinací vybraných skupin, které vytvoří globální moc v oblasti politiky, ekonomiky, vyzbrojování nebo rozsahu samotné ideologie, a tedy náboženství.

Při této příležitosti je třeba si uvědomit, že vlády jsou často fasádou, za kterou je někdo nebo organizace tahající za nitky. Může to znít extrémně, ale taková je dnes realita. O tom, co se bude provádět, kdy a v jakém rozsahu, rozhodují převážně nejbohatší rodiny.

Souhrn

Nový světový řád je novou myšlenkou pro výkon moci a pro přijetí člověka tváří v tvář jednotlivci. Síla je prvek života, který v mnoha situacích vyvolává šílenství. Pokud zkombinujeme toto šílenství s Novým světovým řádem a s těmi, kdo ho podporují, na obzoru se neobjeví nic pozitivního.

Nelze zapomenout na snahu NWO vylidnit a snížit světovou populaci na 500 000 pro snazší kontrolu nad zotročenou společností. Co můžeme sami udělat, když čelíme něčemu globálnímu? Nejdůležitější je pamatovat na tento bod a spojit co nejvíce lidí, protože velké věci často začínají jediným stéblem trávy.

Sdílet:
Loading...